• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

genotip

Türkçe - İngilizce

toplumbilim

GENOTİP = (genotip nedir; genotip ne demek; genotip İngilizcesi) 1. Bir canlının kök aldığı zigotun sahip olduğu ve o canlının bütün karakterlerinin oluşması için gerekli olan genlerin tamamı. 2. Hayvan yetiştiriciliğinde ise söz konusu karakteriyle ilgili genler.

genotip = kalıtsal yapı [eski terim - öz Türkçe]

genotip = kalıtyapı [eski terim - öz Türkçe]

genotip = soyyapı [eski terim - öz Türkçe]

GENOTİP = (genotip nedir; genotip ne demek; genotip İngilizcesi) 1. Bir bireyin sahip olduğu genler toplamı veya aynı genetik yapıyı paylaşan tüm bireyler topluluğu. 2. Bir organizmanın genetik yapısı.

GENOTİP = (genotip nedir; genotip ne demek; genotip İngilizcesi) Bir bireyin, genlerinin karakterleri bakımından gösterdiği yapı.

GENOTİP = (genotip nedir; genotip ne demek; genotip İngilizcesi) Bir organizmanın çevre faktörleri ile birlikte fenotipini tayin eden genetik yapısı.

GENOTİP = (genotip nedir; genotip ne demek; genotip İngilizcesi) Soy yapısı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms