• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

generous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4497

GENEROUS = ['cenırıs] adjective
eli açık, cömert * eşanlamlı : open-handed, lavish, liberal, charitable, benevolent, unselfish, munificent * karşıtanlamlı : mean, stingy, selfish
İngilizce örnek : You're very generous.
Türkçe çevirisi : Çok cömertsiniz.
İngilizce örnek : He's extremely generous to his friends.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarına karşı çok cömerttir.
İngilizce örnek : That man is always generous with his money and time.
Türkçe çevirisi : Adam, parası ve vakti konusunda her zaman cömerttir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms