• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gelişmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

fiil / verb

gelişmek = inkişaf etmek [öz Türkçe - eski terim]

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) 1. biy. Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak: «Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir.» -S. F. Abasıyanık. 2. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek. 3. hlk. Şişmanlamak.

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) İşi yoluna girmek, zengin olmak.

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) Kendi sazından başka saz çalamamak, eli yatmamak.

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) Şişmanlamak.

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) Uğurlu gelmek.

GELİŞMEK = (gelişmek nedir; gelişmek ne demek; gelişmek İngilizcesi) Uymak, denk gelmek.

gelişmek = inkişaf bulmak [Türkçe - Osmanlıca]

gelişmek = inkişaf etmek [Türkçe - Osmanlıca]

gelişmek = neşv ü nemâ bulmak [Türkçe - Osmanlıca]

gelişmek = tekâmül etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms