• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gebelik

Türkçe - İngilizce

isim / noun – gynaecology & obstetrics

isim / noun – zoology

GEBELİK = (gebelik nedir; gebelik ne demek; gebelik İngilizcesi) Kadın yumurtasının erkek tohumu tarafından döllenmesi ile başlayan ve rahimde dölüt duruma gelme ile devam eden olay, süreç.

GEBELİK = (gebelik nedir; gebelik ne demek; gebelik İngilizcesi) Zigot oluşumundan itibaren fetüsün doğuma kadarki zaman aralığını içeren gelişme evresi, gestasyon.

gebelik = gestasyon [öz Türkçe - eski terim]

gebelik = gravida [öz Türkçe - eski terim]

gebelik = hamilelik [öz Türkçe - eski terim]

gebelik = pregnansi [öz Türkçe - eski terim]

GEBELİK = (gebelik nedir; gebelik ne demek; gebelik İngilizcesi) (anatomi) Zigot oluşumundan itibaren fetüsün doğuma kadarki zaman aralığını içeren gelişme evresi, gestasyon.

GEBELİK = (gebelik nedir; gebelik ne demek; gebelik İngilizcesi) 1. Gebe olma durumu, hamilelik. 2. Döllenme ile doğum arasında geçen süre. 3. mec. Minnet altında kalma.

gebelik = haml [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

abdominal gebelik ampuler gebelik ampullar gebelik bigeminal gebelik birden çok gebelik çift gebelik çoğul gebelik çoğuz gebelik çoklu gebelik dış gebelik dış gebelik görülme sıklığı doğum ve gebelik bilimi doğumla sonlanmış gebelik sayısı döl yatağı dışı gebelik dölyatağı dışı gebelik dölyatağı dışı gebelik görülme sıklığı dölyatağı içine konan gebelik önleyici sarmal dölyatağı içine konan gebelik önleyici sarmal kullanımı dördüz gebelik düşük ve gebelik muayenesi ekstrauterin gebelik ekstraüterin gebelik ektopik gebelik ektopik gebelik ensidansı ektopik gebelik insidansı enfeksiyon tedavisi ya da gebelik önleyici olarak vajinaya yerleştirilen çözünür küçük blok erken gebelik faktörü evlilik öncesi gebelik fantom gebelik friedmen schneider gebelik tanısı gebelik ... gebelik bağı gebelik bastısı gebelik başlangıcındaki domuz gebelik belirtileri gebelik bulantısı gebelik çırpınağı gebelik devresi gebelik dönemi gebelik gingivitisi gebelik giysisi gebelik havalesi gebelik herpesi gebelik hormonu gebelik iç zarı gebelik ile ilgili gebelik ileusu gebelik kategorileri gebelik kategorisi a gebelik kategorisi b gebelik kategorisi c gebelik kategorisi d gebelik kategorisi x gebelik kaydı gebelik kaygısı gebelik komplikasyonları gebelik kontrolü gebelik koresi gebelik korkusu gebelik kusması gebelik maskesi gebelik muayenesi gebelik müddeti gebelik nefriti gebelik nöbeti gebelik oranı gebelik ödeneği gebelik önleme gebelik önleyici gebelik önleyici (ilaç/aygıt) gebelik önleyici hap gebelik önleyici ilaç veya nesne gebelik önleyici implantlar gebelik önleyici koyuntu gebelik önleyici rahim aygıtları gebelik önleyici spiral gebelik önleyici spiral kullanımı gebelik önleyiciler gebelik pitozu gebelik proteinürisi gebelik psikozu gebelik ptozisi gebelik sayısı gebelik sayısına göre düşük hızı gebelik setleri gebelik sırası gebelik siklusu gebelik sonucu gebelik süresi gebelik testi gebelik testi kiti gebelik testleri gebelik teşhisi gebelik toksemisi gebelik tümörü gebelik uru gebelik ve doğum bilimi gebelik ve nörofibromatoz gebelik yaşı gebelik yaşına göre iri bebek gebelik yaşına göre küçük bebek gebelik yaşına göre uygun bebek gebelik zamanı gebelik zehirlenmesi hatalı gebelik hayali gebelik hiç gebelik olmaması histerik gebelik ikiz gebelik ilk gebelik inkomplet gebelik interstisiyel gebelik intramural gebelik intraperitoneal gebelik karın içi gebelik kimyasal gebelik önleyici kimyasal gebelik önleyiciler komplikasyonlar gebelik kornual gebelik ligament içi gebelik membranöz gebelik mezenterik gebelik mimik gebelik mol gebelik mol(ar) gebelik molar gebelik multipl gebelik mural gebelik orta yaşlarda gebelik ovaryan gebelik periton içi gebelik proteinürili gebelik ödemi rahim dışında gelişen gebelik rahim dışında gelişen gebelik görülme sıklığı reküren gebelik kaybı sempatik gebelik sığırların gebelik toksemisi tekil gebelik tekrarlayan gebelik kaybı tubal gebelik tüp gebelik uterus dışı gebelik uzamış gebelik üçüz gebelik vajinal gebelik yalancı gebelik yineleyen gebelik kaybı

1: 0 ms