• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geçmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

bilişim

iş dünyası

geçmek = intikal etmek [öz Türkçe - eski terim]

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) 1. Bir yerden başka bir yere gitmek: «Elindeki kitabı bırakıp bulundukları odaya geçtim.» -T. Buğra. 2. (-den) Bir yandan girip diğer yandan çıkmak: İplik iğne deliğinden zor geçti. 3. (-den) Yol, araç veya akarsu bir yerin yakınından veya içinden gitmek: Eve giderken sizin sokaktan geçeriz. 4. (-den) Bir duruma uğramak, konu olmak: Dayaktan geçmek. Muayeneden geçmek. 5. (-den) Bırakmak, vazgeçmek: «Bana yârdan geç derler / Seven yârdan geçilir mi?» -Halk türküsü. 6. (-de) Yaşamak. 7. (-den) Bir şeyi bundan böyle yapma durumunda olmamak: «Hakkın var. Ne çare ki bizden geçti diye söyleniyor.» -R. N. Güntekin. 8. (-de) Olmak, vuku bulmak, cereyan etmek: «Bu odanın içinde geçen aşk anları artık çok uzaklardaydı.» -A. İlhan. 9. (-i, -e; -den) Hastalık bulaşmak, sirayet etmek: Hastalık bana ondan geçti. 10. (-den, -e) Herhangi bir durum, soya çekim yoluyla birinde görünmek: Bu titizlik ona babasından geçmiş. 11. (-den, -e) Bulunduğu yeri veya konumu değiştirmek. 12. Bir yeri aşmak, öbür yana ulaşmak: «İstanbul'a geçecek değil, parmağımı kımıldatacak takatim yok.» -S. M. Alus. 13. Yerini bırakıp başka yer almak. 14. (-den) Bir konu üzerinde veya bir yerde çalışmış olmak: «Şimdiki tuluat artistlerinin çoğu oradan geçtiler.» -S. F. Abasıyanık. 15. Etki yapmak, işlemek: Soğuk, ciğerime geçti. Başına güneş geçmiş. 16. Görev almak: İktidara geçmek. 17. Kalmak, devrolmak: «Paralar suyunu çekti. Fabrika da olduğu gibi Nihat'a geçti.» -N. F. Kısakürek. 18. (-i) Geride bırakmak, aşmak: Bizim yelkenli vapuru geçecek. Ordu sınırı geçti. Çocuğun boyu babasını geçti. 19. (nsz) Tükenmek, bitmek, sona ermek: «Yavaş yavaş bu hırs geçer.» -F. R. Atay. 20. (-i) Üstünlük sağlamak. 21. (-i) Söylemeden veya bitirmeden atlamak: O meseleyi geçelim. O bahsi geç! 22. (-i) Zamanı aşmak, geride bırakmak: «Şehzadebaşı'na geldikleri zaman saat onu geçiyordu.» -P. Safa. 23. (-le) Harcamak: «Bütün günüm seni takip etmekle geçti.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 24. (-i) Bir müzik parçasını meşk ederek öğrenmek, çalmak veya söylemek. 25. (-i, -den) Birinden meşk etmek: Bu şarkıyı kimden geçtiniz. 26. Haberi bir iletişim aracı ile bildirmek: Ankara haberlerini gazetesine geçiyormuş. 27. (nsz) Sönmek: «Ocak sönmüş, koru bile geçmişti.» -N. Nâzım. 28. Yazılmak, girmek: Tarihe geçmek. Kitaba geçmek. 29. (nsz) Sürümü olmak, satılmak. 30. (-i, -e) Konuşmada sözü geçmek veya basında yer almak: «Kısa süren bir hastalıktan sonra göçüp gideceğini hissetmiş hatta ölümünün gazetelere bile geçmemesini istemişti...» -H. E. Adıvar. 31. (nsz) Kullanımda olmak, tedavülde olmak: Bu para artık geçmiyor. 32. (nsz) Kabul edilemez olmak: Senin paran burada geçmez. 33. (nsz) Okulda, sınavda başarı göstermek: Çocuk bu yıl geçti. 34. Bir yere gidip oturmak. 35. (nsz) Çok bekletilmekten çürümeye yüz tutmak: Bu karpuz geçmiş. 36. (nsz) Sıyrılmak, kurtulmak, işin içinden çıkmak: Görmedim, dedi, geçti. 37. (yar) argo Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: lska geçmek. Diskur geçmek. 38. (-i, -e) hlk. Çekiştirmek, yermek: «Beni sana geçmişler / Vallahi ben demedim» -Halk türküsü.

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) 1. İleri geçmek, sebkat etmek. 2. Geçinmek, yaşamak, ömür sürmek. 3. Vaz geçmek. 4. Gitmek, geçip gitmek. 5. Girmek, dahil olmak. 6. Kendini... saymak.

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) 1. Uykuya dalmak. 2. Bilincini yitirmek.

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) Ateş sönmek.

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) Çekiştirmek, yermek.

GEÇMEK = (geçmek nedir; geçmek ne demek; geçmek İngilizcesi) Gamzetmek, koğulamak.

geçmek = intikal etmek [Türkçe - Osmanlıca]

geçmek = murûr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

geçmek = mürûr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

geçmek = mürûr eylemek [Türkçe - Osmanlıca]

geçmek = sirâyet etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den bahsetmeden geçmek olmaz -den geçmek -e geçmek -e karşı harekete geçmek -ın yerine geçmek -i geçmek -i kolayca geçmek -i yarıp geçmek -i yüzerek geçmek -in ırzına geçmek -in önüne geçmek -in yerine geçmek -nin yerine geçmek -ye geçmek -ye hükmü geçmek -yerine geçmek -yi geçmek açık geçmek açta öne geçmek adı gazetelerde başsayfalarda geçmek adı geçmek ağır ağır geçmek (vakit) ağır ağır geçmek (zaman) ağır deneylerden geçmek ağır geçmek ağır geçmek (vakit) akar gibi geçmek akıp geçmek aklından geçmek alacaklıya olan borcu ödeyerek borçlunun alacaklısı yerine geçmek alarma geçmek alay geçmek alev gibi yalayıp geçmek altı düz sandalla geçmek altından geçmek alttan geçmek amud pozisyonundan ayak üstü duruş pozisyonuna geçmek ana dizine geçmek ancak kıl payı geçmek aniden harekete geçmek aniden hazırola geçmek aniden öndeki arabanın önüne geçmek araba ile geçmek araba sürerken birden başka bir arabanın önüne geçmek arabayla geçmek arabayla önünden geçmek aradan zaman geçmek aralarından kara kedi geçmek arasından geçmek arasından kayıp geçmek ard arda ve sıra ile geçmek arka plana geçmek arkadaşlarını ya da partisini terk edip karşı tarafa geçmek arkasına geçmek artık zamanı geçmek artışa geçmek asıl konuya geçmek at ile öne geçmek at ile üzerinden geçmek atağa geçmek atlantiği uçarak geçmek atlayarak geçmek atlayıp geçmek avantaj (birine) geçmek avurdu avurduna geçmek ayağını kaydırıp yerine geçmek aylığa geçmek azametle yürüyüp geçmek bağımsız yönetime geçmek bahsetmeden geçmek olmaz bahsi geçmek baş sedire geçmek başa geçmek başa geçmek (yarışta) başına geçmek başına güneş geçmek başından geçmek başından türlü tehlikeler geçmek başka bir varlığa geçmek (ruh) başka konuya geçmek başka kulübe geçmek başka kulübe geçmek (sporcu) başka yere geçmek başkanlık makamına geçmek başkasına geçmek (özellik) başkasının eline geçmek başlama çizgisinden farklı bir yerde atağa geçmek bay geçmek bayrak değişme alanını geçmek bedenle diyaloga geçmek beni dalga geçmek için arıyorlar benzi geçmek bir aşırı uçtan diğer bir aşırı uca geçmek bir burun farkıyle geçmek bir daha geçmek bir engeli atlamadan geçmek bir grup içinde sözü geçmek bir halden aksi hale geçmek bir ırmağın karşı yakasına geçmek bir işten olumlu sonuç almak olanaksız diye işten vaz geçmek bir kötülüğün daha başlangıçta önüne geçmek bir sağa bir sola giderek kalabalık arasından yol açıp geçmek bir sorunla ilgili olarak harekete geçmek bir şekilden öbürüne geçmek bir şey ile etkileşime geçmek bir şeyden başka bir yere geçmek bir şeyden başkasına geçmek bir şeyin içinden güçlükle geçmek bir tarafdan diğer tarafa geçmek bir tecrübeden geçmek bir üst modele geçmek bir yandan öbür yana geçmek bir yerden geçmek bir yukarı sınıfa geçmek birbiri üzerinden geçmek birbirine geçmek birbirine geçmek (çark dişi) birbirine geçmek (çark dişleri) birbirine geçmek (çarklar) birbirine geçmek (dişler) birden aklından geçmek birden harekete geçmek birdenbire canlanıp harekete geçmek birinden daha avantajlı duruma geçmek birinden diğerine geçmek birinden ötekine geçmek birine karşı avantajlı duruma geçmek birini fersah fersah geçmek birini geçmek birinin aklından geçmek birinin bir adım önüne geçmek birinin önüne geçmek birinin tarafına geçmek birinin yerine geçmek birisinden başka birisine geçmek birisinin yerine geçmek biriyle dalga geçmek boğazından geçmek borç geçmek boynuz kulağı geçmek boyunu geçmek boyunu geçmek (su) buldozerle üzerinden geçmek bulunmama veya gereğini yerine getirmeme nedeniyle başkasına geçmek bulutlar arasından geçmek bütünleme imtihanını geçmek büyük bir başarı ile sınıf geçmek caddede karşıdan karşıya geçmek caddeden karşıya dikkatsiz geçmek caddeden karşıya kuralsız geçmek candan geçmek canlıya yayına geçmek cebren ırza geçmek çabucak geçmek çabuk ve azametle geçmek çamurdan geçmek çaprazlama geçmek çark dişleri birbirine geçmek çekingenliği geçmek çevresine kenar geçmek çıkıp inişe geçmek çıtayı geçmek çiğneyip geçmek çizginin üzerinden yeniden geçmek çok kâra geçmek çok makbule geçmek çok uzağından geçmek dalga geçmek dalışa geçmek damıtımdan geçmek dar boğazdan geçmek dayanıklılık tesirinden geçmek dedikodunun önüne geçmek değişim sürecinden geçmek değmeden geçmek delip geçmek demi geçmek (çay) denemeden geçmek derenin sığ yerinde geçmek derenin sığ yerinden geçmek deyip de geçmek deyip geçmek diğer yola geçmek diskur geçmek doğrudan doğruya geçmek dokunmadan geçmek dokunmadan geçmek ya da aşmak dolaşıp geçmek durmadan geçmek durması gereken yerde geçmek (taşıt) dümen başına geçmek dümene geçmek dünyadan geçmek düşman tarafına geçmek düşüşe geçmek eğitimden geçmek elden ele geçmek ele geçmek elemeleri geçmek eline fırsat geçmek eline geçmek emeği geçmek engel geçmek engeli geçmek engelli yollardan geçmek enine geçmek es geçmek eşiği geçmek etkinliğe geçmek etrafına kenar geçmek eyleme geçmek ezip geçmek faaliyete geçmek faaliyete geçmek (röle) feleğin çemberinden geçmek fermaya geçmek fersah fersah geçmek fıs geçmek finişe geçmek gazeteye büyük puntolarla geçmek geciktirmesiz olarak harekete geçmek geçiş yeri olmayan yerden geçmek geçmek (babadan oğula) geçmek (başka bir konuya) geçmek (bir üst sınıfa) geçmek (hastalık) geçmek (içinden) geçmek (miras vb) geçmek (öbür yanına) geçmek (rakibi) geçmek (sınav) geçmek (sınavı) geçmek (sınırını) geçmek (yarış) geçmek (yarışta) geçmek (zama) geçmek (zaman) geçmek bilmemek geçmek bilmemek (zaman) geçmek bilmez geçmek üzere geçmek vs geçmek yasak! geçmek yasaktır geçmek yasaktır! gelip geçmek gemi ile geçmek genel savunma durumuna geçmek geri plana geçmek gır geçmek gır gır geçmek gır gır geçmek için gırgır geçmek gönlünden geçmek gözde olan tarafa geçmek gözden geçmek gözünün önünden geçmek güçbela geçmek güçlükle ele geçmek güçlükle geçmek gülmekten ağlamaya geçmek gülüp geçmek gümbürtü ile geçmek gümrükten geçmek gün geçmek gündeme geçmek güneş başına geçmek günü geçmek haddi geçmek hafifçe dokunup geçmek hak olarak geçmek hakkı geçmek haline geçmek harekâta geçmek harekete geçmek harekete geçmek (taşıt) harı geçmek hasbi geçmek hatırından geçmek hava yoluyle geçmek hayal kurmaktan vaz geçmek hazırlanmadan harekete geçmek hazırol durumuna geçmek hemen harekete geçmek hemen sadede geçmek hızı geçmek hızla geçmek hızla öne geçmek hızla önünden hızla geçmek hicabından yere geçmek hora geçmek hududu geçmek hücum sonrasında savunmaya geçmek hücuma geçmek hükmü geçmek hükümü geçmek ırmağın membamı dolaşarak geçmek ırza geçmek ırzına geçmek ıska geçmek iç içe geçmek içi geçmek içi içine geçmek içinden geçmek içinden koşarak geçmek içinden/üzerinden geçmek içine geçmek iftihara geçmek iki sıra olmuş ve sopalarla vuran kişiler arasından sıra dayağı yiyerek geçmek ikmalsiz geçmek iktidara geçmek ile alay geçmek ile dalga geçmek ile gırgır geçmek ile harekete geçmek ile iletişeme geçmek ile makara geçmek ile matrak geçmek ile temasa geçmek ileri geçmek ileriye geçmek ilişkiye geçmek imbikten geçmek imtihandan geçmek imtihanı geçmek inişe geçmek insan sırasına geçmek iskambilde pas geçmek ismi geçmek iş başına geçmek iş işten geçmek işin başına geçmek ite kaka kalabalıktan geçmek kaçarak sınırı geçmek kadastroya geçmek kalabalık arasından yol açarak geçmek kalkışa geçmek kamu mülkiyetine geçmek kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır kapalı geçmek kâra geçmek kararlılıkla harekete geçmek kare yapıdan bingilerle kubbeye geçmek karşı harekete geçmek karşı hücuma geçmek karşı saldırıya geçmek karşı taarruza geçmek karşı tarafa geçmek karşıdan karşıya geçmek karşıt yana geçmek karşıya geçmek karşıya geçmek (karşıdan) kavis çevresinden geçmek kayda geçmek kayıtlara geçmek kazanan tarafa geçmek kden geçmek kenarından geçmek kendi partisini bırakıp karşı partiye geçmek kendinden geçmek kendine yol açıp arasından geçmek kendisine -den geçmek kertesini geçmek kılıçtan geçmek kırıp dökerek geçmek kırkını geçmek kırmızı çizgiyi geçmek kırmızı ışıkta geçmek kırmızıda geçmek kısa geçmek kıyak geçmek kolayca geçmek kontratağa geçmek konu vs den başkasına geçmek koparak serbest duruma geçmek koşarak geçmek koşarak karşıya geçmek koşucuların başına geçmek köprüden geçmek köprüyü taksiyle geçmek daha kolaydır kurşunkalemle yazılanların üzerinden mürekkeple geçmek kuşaktan kuşağa geçmek kuyrukta bekleyenlerin önüne geçmek kuyrukta öne geçmek kuyrukta sırasından çıkıp öne geçmek kuyrukta sırayı bozarak öne geçmek kuyruktakilerin önüne geçmek küçük bir değişiklikle bir zevk ya da anlamdan bir diğerine geçmek maaşa geçmek makama geçmek (bakan) makamdan makama geçmek makara geçmek makas geçmek makbule geçmek maniayı atlamadan geçmek manş denizi'ni geçmek mastur geçmek mastür geçmek matrak geçmek meclisten geçmek mızrakla delip geçmek modası geçmek muhalefet tarafına geçmek muhalefete geçmek müdafaaya geçmek nazı geçmek ne yardan geçmek ne de serden ne yardan ne de serden geçmek nehri geçmek nezaketsizlik olarak yaya kaldırımı dışına geçmek okumadan geçmek okuyup geçmek okyanusu uçarak geçmek olacağını sezmek ve önceden eyleme geçmek olarak geçmek olarak yerine geçmek olaysız geçmek onlu sisteme geçmek oturma odasına geçmek oyda rakibini geçmek oylamaya geçmek öbür tarafa geçmek öbür tarafına geçmek öbür yana geçmek öbür yüze geçmek öfkesi geçmek ön plana geçmek önce davranıp önüne geçmek önde giden rakibi yakalayıp geçmek önde koşan atleti geçmek için atağa kalkmak öndeki arabanın önüne geçmek öndeki taşıtı geçmek yasaktır öne geçmek öne geçmek (ticarette) öne geçmek için önünden geçmek önüne geçmek önüne geçmek (plan) ötesine geçmek öteye geçmek palyeye geçmek parlamentodan geçmek pas geçmek pasif direnişe geçmek pek ağır geçmek (zaman vb) pesten tize geçmek posta geçmek rahatça geçmek rakibe yetişmek ya da yetişip geçmek rakibi geçmek rakibini geçmek rakip oyuncuyu geçmek rakip takıma, bir veya iki oyuncusu ceza kulübesinde beklerken yüklenip atağa geçmek rakip veya rakiplerden daha hızlı koşarak onları geçmek revizyondan geçmek rüzgâr gibi geçmek rüzgâr ters iken bir burun vs den geçmek sadıra geçmek saflar halinde geçmek sağına soluna bakmadan geçmek sal ile geçmek saldırıya geçmek salınarak geçmek salınarak hızla geçmek savunmaya geçmek savunmayı geçmek sayıca geçmek sessizce geçmek sessizce önünden hızla geçmek sevinçten kendin geçmek seyahat acentası ile temasa geçmek sığ sudan yürüyerek geçmek sığ yerden yürüyerek geçmek sığ yerinden geçmek sığ yerinden karşıya geçmek sınavdan geçmek sınavı geçmek sınavı güç bela geçmek sınavı kıl payı geçmek sınavı ucu ucuna geçmek sınavı zar zor geçmek sınıfını geçmek sınırı geçmek sınırını geçmek sıranın önüne geçmek sırat köprüsünden geçmek sıyırıp geçmek sıyırırcasına geçmek sicile geçmek sifondan geçmek sofra başıa geçmek sofra başına geçmek sollayıp geçmek sonraki konuya geçmek sorup soruşturmadan birinin aleyhine harekete geçmek söylemeden geçmek sözlerin üstünden geçmek sözü geçmek sudan geçmek sulardan zorla geçmek

1: 0 ms