• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geçirgenlik

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

artmış geçirgenlik aşırı geçirgenlik ataletli geçirgenlik katsayısı ayrımlı geçirgenlik bağıl geçirgenlik bağıl manyetik geçirgenlik betonun geçirgenlik katsayısı birleşik ısıl geçirgenlik değerleri blok geçirgenlik test aygıtı blok geçirgenlik test cihazı değişmez düzeyli geçirgenlik deneyi dielektrik geçirgenlik diferansiyel geçirgenlik diferansiyel manyetik geçirgenlik düşen seviyeli geçirgenlik deneyi düşen seviyeli geçirgenlik testi düşük geçirgenlik düşük geçirgenlik bölgesi elektriksel geçirgenlik elektromanyetik geçirgenlik elektrotlar arası geçirgenlik enine geçirgenlik etkili geçirgenlik etkin geçirgenlik ewing manyetik geçirgenlik köprüsü gama ışını geçirgenlik yöntemi geçirgenlik akordu geçirgenlik artımı geçirgenlik artışı geçirgenlik arttırıcı geçirgenlik azaltıcı geçirgenlik azaltıcı kimyasal geçirgenlik basamağı geçirgenlik birimi geçirgenlik çizeneği geçirgenlik deneyi geçirgenlik derecesi geçirgenlik iletim geçirgenlik katsayısı geçirgenlik köprüsü geçirgenlik özelliği geçirgenlik tüneri geçiş, geçirgenlik görece geçirgenlik göreceli geçirgenlik göreli geçirgenlik gözeneklilik ve geçirgenlik tesbiti harç geçirgenlik kalıbı harç geçirgenlik test aygıtı hidrolik geçirgenlik ısı geçirgenlik ısıl direnç ve ısıl geçirgenlik ısıl geçirgenlik ısıl geçirgenlik direnci ısıl geçirgenlik katsayısı ısısal geçirgenlik ışık geçirgenlik testi içsel geçirgenlik ideal geçirgenlik ilk geçirgenlik izafi geçirgenlik jel geçirgenlik kromatografisi kapiler geçirgenlik kapiller geçirgenlik kılcal geçirgenlik kısmi buhar geçirgenlik direnci kuru geçirgenlik lineer ısıl geçirgenlik manyetik geçirgenlik mıknatıssal geçirgenlik mutlak geçirgenlik nisbi geçirgenlik normal geçirgenlik öz geçirgenlik özgül geçirgenlik relatif geçirgenlik rölatif geçirgenlik sabit seviyeli geçirgenlik deneyi salt geçirgenlik seçici geçirgenlik seçimli geçirgenlik sıcak kutu metoduyla termal geçirgenlik tayini spektral geçirgenlik stresle ağırlaşan kapiler geçirgenlik stresle ağırlaşan kılcal geçirgenlik su geçirgenlik termal geçirgenlik termal geçirgenlik tayini termik geçirgenlik tersinir (manyetik) geçirgenlik tersinir geçirgenlik u-value ısıl geçirgenlik katsayısı vasküler geçirgenlik vasküler geçirgenlik faktörü yarı geçirgenlik yatay geçirgenlik yerey geçirgenlik deneyi yerinde geçirgenlik deneyi yüksek geçirgenlik yüzde geçirgenlik

1: 0 ms