• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geçişim

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

GEÇİŞİM = (geçişim nedir; geçişim ne demek; geçişim İngilizcesi) 1. Geçişme işi, tedahül. 2. ruh b. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal.

GEÇİŞİM = (geçişim nedir; geçişim ne demek; geçişim İngilizcesi) Belirli bir işi yapma yeterliğinin, ilişkili ya da bağlantılı başka bir işi yapmış olma sonucunda artması.

GEÇİŞİM = (geçişim nedir; geçişim ne demek; geçişim İngilizcesi) Bir durumdan başka bir duruma ya da bir biçimden başka bir biçime geçme olayı.

GEÇİŞİM = (geçişim nedir; geçişim ne demek; geçişim İngilizcesi) Özdeciklerin değişik derişimdeki iki çözelti arasına yerleştirilmiş yarı-geçirgen bir çeperden sızmaları.

GEÇİŞİM = (geçişim nedir; geçişim ne demek; geçişim İngilizcesi) Yarıgeçirgen bir zarla ayrılmış, derişimleri ayrı çözeltiler arasında gözlenen ve seyreltik bölgedeki çözücünün, zardan derişik bölgeye kendiliğinden geçme olayı.

geçişim = osmoz [öz Türkçe - eski terim]

geçişim = ozmoz [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms