• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

geçersiz

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

ağdan geçersiz yanıt anlaşmayı geçersiz ilân etme anlaşmayı geçersiz sayma baskı altında yapılan bir işlemin geçersiz sayılması talebi bellek konumuna geçersiz erişim boş ve geçersiz oy pusulaları düpedüz geçersiz çıkarım esasa ilişkin açıdan geçersiz evliliği geçersiz kılmayıp tarafları cezalandırmayı öngören durum evliliğin geçersiz olduğuna hükmeden karar geçersiz (yasa, kural vb) geçersiz ad geçersiz adı atmak geçersiz adres geçersiz ağ geçersiz ağ adı geçersiz ağ geçidi geçersiz akım geçersiz akış geçersiz alan geçersiz ama tutarlı önerme geçersiz anahtar geçersiz anahtar sözcük geçersiz anlaşma geçersiz aralık geçersiz atama geçersiz atış geçersiz atlama geçersiz ay geçersiz aygıt geçersiz aygıt isteği geçersiz aygıt tanıtıcı geçersiz basket geçersiz belge geçersiz bellek yapılandırması geçersiz biçim geçersiz bilet geçersiz birim geçersiz birleşme geçersiz birleştirme alanı geçersiz bolüm geçersiz bölme geçersiz cim türü geçersiz cimtype geçersiz çek geçersiz çerçeve geçersiz çıkarım geçersiz çıkış hattı geçersiz çıkış tepsisi numarası geçersiz dalış geçersiz damga geçersiz değer geçersiz değer atama geçersiz değerlendirme geçersiz delgi geçersiz deneme geçersiz disk geçersiz dize geçersiz dlci geçersiz dns geçersiz doi geçersiz doktrin geçersiz dosya geçersiz dosya adı geçersiz dosya adı veya numarası geçersiz dosya erişimi geçersiz dosya kipi geçersiz dosya modu geçersiz dosya tanıtıcı değeri geçersiz dsn geçersiz duruşma geçersiz düzey geçersiz etiket geçersiz etki alanı geçersiz eylem geçersiz girdi no geçersiz girdilerin testi geçersiz giriş geçersiz hale gelen geçersiz hale getirmek geçersiz hedef geçersiz hedef dizini geçersiz hesap geçersiz hızlandırma tablosu tutamağı geçersiz hinf geçersiz hipotez geçersiz hücre geçersiz hüküm geçersiz içerik geçersiz ileti geçersiz istek geçersiz işlem geçersiz işlemler geçersiz işlev geçersiz işleyici geçersiz itiraf geçersiz karakter geçersiz karar geçersiz kayıt geçersiz kayıtlar geçersiz kıl geçersiz kılıcı koşul geçersiz kılıcı küme geçersiz kılıcı yorum geçersiz kılınmak geçersiz kılınmış geçersiz kılma geçersiz kılma değeri geçersiz kılmak geçersiz kılmak (eskisini) geçersiz kılmayı sıfırla geçersiz kip geçersiz klasör geçersiz kod geçersiz komut geçersiz kullanıcı adı geçersiz kümak geçersiz lbl dosya adı geçersiz mesaj geçersiz mod geçersiz mülk sahipliği iddiası geçersiz mülkiyet geçersiz mülkiyet belgesi geçersiz nei geçersiz nesne geçersiz nitelik geçersiz numara geçersiz olacağı tarih geçersiz olmak geçersiz opcode geçersiz ortam geçersiz ortam türü geçersiz oturum geçersiz oy geçersiz oy puslası geçersiz oy pusulası geçersiz oylama geçersiz önerme geçersiz parametre geçersiz parola geçersiz paylaşımlı bellek aralığı geçersiz pin kodu geçersiz politika geçersiz resim geçersiz rol geçersiz saat geçersiz satır geçersiz sayfa geçersiz sayılabilir geçersiz sayılmak geçersiz saymak geçersiz seçenek geçersiz seçim geçersiz seri no geçersiz sınıf geçersiz sigorta poliçesi geçersiz simge geçersiz sorgu geçersiz söz dizimi geçersiz sözdizim geçersiz sözdizimi geçersiz sözleşme geçersiz spnı geçersiz standart geçersiz stil geçersiz sürücü geçersiz sürücü tanımı geçersiz sürücü tanıtımı geçersiz sürüm geçersiz süzgeç geçersiz şey geçersiz tamdeyim geçersiz tanıtıcı geçersiz tarih geçersiz tarih ve saat geçersiz teklif geçersiz telefon geçersiz telefon numarası geçersiz tss geçersiz tür geçersiz url geçersiz ürün geçersiz ve boş oy pusulası geçersiz ve hükümsüz geçersiz veri geçersiz veri isteği parametresi geçersiz vuruş geçersiz yaklaşım geçersiz yapmak geçersiz yargılama geçersiz yasa geçersiz yeni kod geçersiz yer imi geçersiz yetkili geçersiz yıl geçersiz yol geçersiz yönelim geçersiz yöntem gerekli kısmı eksik olduğu için hukuken geçersiz söleşme golü geçersiz saymak hatayı geçersiz sayan istasyon iptal geçersiz vergi itirazı geçersiz saymak kanunen geçersiz kızdırma bujisi geçersiz kılma testi kızdırma bujisi marş desteği geçersiz kılma testi kimi eksiklikleri nedeniyle mahkemece geçersiz yazılı olmayan sözleşme komut kimliği geçersiz rpc saplamasının geçersiz sürümü ruhsat geçersiz sayılır servis atışını türlü nedenlerle geçersiz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı, hakemin topun nereye düştüğünü görmesi servis atışını yapan oyuncunun sayı kaybetmesiyle birlikte başlayan kısa süreli bekleme dönemi let servisi karşılayacak olan taraf henüz hazır değilken atılan ve geçersiz sayılıp tekrarlattırılan servis sözleşmeyi geçersiz kılmak vücudun geçersiz bir bölgesine yapılan tuş yeni bir emirle geçersiz kılmak yeni bir emirle öncekini geçersiz kılmak yol geçersiz zaman aşımına dayanarak geçersiz kılmak zedelenmiş geçersiz çek

1: 0 ms