• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gayret

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

ruhbilim

gayret = çaba [eski terim - öz Türkçe]

gayret = efor [öz Türkçe - eski terim]

GAYRET = (gayret nedir; gayret ne demek; gayret İngilizcesi) 1. Çalışma, çaba, çalışma isteği: «Arkadaşlarına yardımcı olmak arzu ve gayreti onu acıklı bir duruma düşürüyordu.» - M. Yesari. 2. Koruma, esirgeme, kayırma duygusu: Hemşehrilik gayreti. 3. esk. Kutsal sayılan şeylere yabancıların saldırmasını görmekten doğan dayanamama duygusu.

gayret = çaba [Osmanlıca - Türkçe]

gayret = kıskançlık [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms