• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gaye

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4256

hukuk

isim / noun – Latin

iş dünyası

gaye = amaç [eski terim - öz Türkçe]

gaye = erek [eski terim - öz Türkçe]

GAYE = (gaye nedir; gaye ne demek; gaye İngilizcesi) Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenen şey, amaç: «İnsanoğlunun gayesi ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır.» - = M. Kaplan.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms