• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gallant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9919

GALLANT = ['gelınt] adjective
1 yürekli, yiğit, cesur * eşanlamlı : brave, bold, courageous, valiant, daring, fearless
2 güzel, görkemli * eşanlamlı : dignified, majestic, imposting, grand, splendid, magnificient, glorious
3 (erkek) kibar, şık * eşanlamlı : polite, chivalrous, courteous, gentlemanly, gracious

ilgili sözler / related words

1: 7 ms