• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gag

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

gag = gülüt [eski terim - öz Türkçe]

gag

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23720

ilgili sözler / related words

1: 0 ms