• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gabari

Türkçe - İngilizce

bilim teknik

isim / noun – technical

GABARİ = (gabari nedir; gabari ne demek; gabari İngilizcesi) İmar kurallarına uygun bir yapı izninde verilen en büyük yükseklik değeri.

GABARİ = (gabari nedir; gabari ne demek; gabari İngilizcesi) Yapılacak bir binanın imar planında belirtilmiş azami yükseklik.

GABARİ = (gabari nedir; gabari ne demek; gabari İngilizcesi) 1. Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. 2. Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler. 3. mim. Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği.

GABARİ = Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms