• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gözenek

Türkçe - İngilizce

ad / noun – botany

bilim teknik

biyoloji

eczacılık

hayvanbilim

metalbilim

yerbilim

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Ağaç kesitlerinde görülen büyük ya da küçük çukurcuklar.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Kaynak işlemi esnasında kaynak metali içinde oluşan boşluklardır. Bu tür kaynak hatası genellikle rutubetli bazik elektrot kullanımı, uzun ark boyu ile çalışılması gibi nedenlerle oluşur.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) 1. Çekirdek kılıfı üzerinde sitoplazmayla nükleoplazma arasında ilişkiyi sağlayan, sekiz çevresel granülle bir merkezî tıkaca sahip özelleşmiş delik yapısı; halkasal lamellerdeki benzer yapılar. 2. Böcek yumurtası kabuğunda solunuma yarayan delik biçimindeki yapı. 3. Biyolojik yapılardaki çeşitli görevleri olan farklı çaplardaki delikler.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) 1. Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri. 2. hlk. Pencere. 3. hlk. Bir işlemede, örgüde, ipliklerin kesilmesi, ayrı tutulması yoluyla oluşturulan boşluk, ajur. 4. anat. Canlı dokularda dış deri üzerindeki küçük, basit açıklık, mesame. 5. biy. Bitkilerde solunum ve fotosentez için gerekli oksijen ve karbondioksit alışverişine, suyun buhar olarak dışarı atılmasına yarayan, yaprakların alt yüzeyinde çok sayıda bulunan, hücreler arasındaki küçük deliklerden her biri, mesame. 6. fiz. Bir malzemenin içinde irili ufaklı boşlukların bulunması durumu, süngerimsi görünüş.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) 1. Küçük delik: Bu tahta gözenekli imiş. 2. Arı peteğindeki her delik. 3. Örgülerdeki delik.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Ağaç türüne göre büyüklüğü değişebilen, işlenmiş kereste üzerindeki küçük girintiler.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Bir arada bulunan birçok deliklerden her biri.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Bir özdek kütlesi içindeki mini ölçekte oluklardan her biri.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Biyolojik yapılarda çeşitli görevleri olan farklı çaplardaki küçük delik, por.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Buğday, toprak vb. şeyler elenen iri gözlü büyük kalbur.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Çok ufak delik.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Epidermis dokusunda bitkilerin gaz alış verişini yapan yaprak dokusundan su buharının (terleme) geçişini hızlandıran ve epidermis hücrelerinden farklı olarak klorofilli, böbrek şeklindeki iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak oluşturdukları yapılar. Stoma.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) fizik, kimya: Sıvı ya da gazların geçişini, emilmesini sağlayan küçük delik.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Güneş yüzeyinde görülen küçük, yuvarlak, kara lekelerden her biri. Bunlardan kimi söner, kimi de gelişerek güneş lekelerini doğurur.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Katı yapılarda yüzeye açılan küçük boşluk.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Soğanı yenilen, çiğdeme benzer bir çeşit bitki.

GÖZENEK = (gözenek nedir; gözenek ne demek; gözenek İngilizcesi) Yaprak dokusunda bitkilerin gaz alışverişini sağlayan, klorofil içeren iki hücrenin aralarında açıklık bırakarak oluşturdukları yapı.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms