• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

göz merceği

Türkçe - İngilizce

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) Göz bebeğinin arkasında, iris ile corpus vitreum arasında, pars siliyaris retinadan gelen ince ipliklerle asılı bikonveks, saydam disk biçiminde uyum sağlayan mercek, lens.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) (anatomi) Gözün ön tarafında bulunan ve dışarıdaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) 1. fizik, optik: Bileşik optik aygıtlarda göz önüne düşen ve objektiften aldığı ışınları göze veren mercek ya da mercekler dizgesi. 2. gökbilim: Irakgörürlerde gerçek görüntüyü gözle incelemek için kullanılan küçük, yakınsak mercek düzeni.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) Bir gözleme aygıtının, kullananın gözüne yakın merceği.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) Irakgörürlerde gerçek görüntüyü gözle incelemek için kullanılan küçük bir yakınsak mercek düzeni.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) İrisin ardında bulunan saydam bölge olup imgenin ağ kat üzerine net düşebilmesi için ışığın foküs noktasını ayarlar; petek gözde herbir parçanın önünde bulunan ve saydam katın değişmesiyle meydana gelmiş olan bölge.

GÖZ MERCEĞİ = (göz merceği nedir; göz merceği ne demek; göz merceği İngilizcesi) İrisin ardında bulunan saydam bölge olup imgenin ağ tabaka üzerine net düşebilmesi için ışığın odak noktasını ayarlayan saydam yapı. Petek gözde her bir parçanın önünde bulunan ve saydam tabakanın değişmesi ile meydana gelmiş olan bölge.

göz merceği = oküler [öz Türkçe - eski terim]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms