• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

göstermek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

eylem / verb

eylem / verb

göstermek = ifade etmek [öz Türkçe - eski terim]

göstermek = izhar etmek [öz Türkçe - eski terim]

göstermek = işaret etmek [öz Türkçe - eski terim]

GÖSTERMEK = (göstermek nedir; göstermek ne demek; göstermek İngilizcesi) 1. Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek: Vitrindeki oyuncağı parmağıyla gösterdi. 2. (-i, -e) Görülmesini sağlamak, görmesine yol açmak: Size kitaplarımı göstereyim. 3. Belirtmek, anlatmak: Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor. 4. (-e) Bir şeyin etkisi altında tutulmak: Güneşe göstermek. Aleve göstermek. 5. (-e) Kanıtla inandırmak: Bunun böyle olduğunu size göstereceğim. 6. (nsz) Öğretmek, açıklamak: Yol göstermek. 7. (-e, nsz) Yapmasını söylemek, görevlendirmek: Size ne iş gösterdiler? 8. Güzelliğini ortaya çıkarmak, temsil etmek: «Bu seni ablandan daha şirin gösteriyor, emin ol!» -R. N. Güntekin. 9. Herhangi bir biçimde değerlendirmeye yol açmak: Gerçekleri çarpıtarak gösteriyor. 10. (nsz) Görünmek, benzemek. 11. (yar) Etmek: İtaat göstermek. Dayanışma göstermek. 12. (-e) mec. Sert bir biçimde karşılık vermek: «Anası da babasının küfürlerini tekrarlıyor, evde ona göstereceğini söylüyor, gözlerini açıyor, başını sallıyordu.» -Ö. Seyfettin.

GÖSTERMEK = (göstermek nedir; göstermek ne demek; göstermek İngilizcesi) Sinema Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi gerçekleştirmek.

göstermek = ibrâz etmek [Türkçe - Osmanlıca]

göstermek = îmâ etmek [Türkçe - Osmanlıca]

göstermek = irâ'e etmek [Türkçe - Osmanlıca]

göstermek = izhâr etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-dığmı göstermek -e anlayış göstermek -e eğilim göstermek -e ihtiyaç göstermek -e ilgi göstermek -e itina göstermek -e iyi tepki göstermek -e kadar çeşitlilik göstermek -e kanıt göstermek -e özel ilgi göstermek -e özen göstermek -e sabır göstermek -e saygı göstermek -e saygı ya da hayranlık göstermek -eliğini göstermek -i açıkça göstermek -i göstermek -i göstermek (alet) -i parmağıyla göstermek -in belirtisini göstermek -in üzerinde etkisini göstermek -in üzerinde soğuk duş etkisi göstermek -nin iyi olduğunu göstermek -ye eğilim göstermek -ye özen göstermek -ye saygı göstermek aba altında değnek göstermek aba altından değnek göstermek aba altından sopa göstermek açıkça göstermek açıklayarak göstermek adalet göstermek aday göstermek aday olarak göstermek ahde vefa göstermek akıllı düşünceye saygı göstermek alaka göstermek alçalış göstermek anlayış göstermek anyayı konya'yı göstermek aptalca cesaret göstermek arasında benzerlik göstermek artış göstermek asılsızlığını göstermek asidik etki göstermek asidik özellik göstermek aslında olduğundan daha büyük göstermek aşarı duyarlık göstermek aşırı duygusallık göstermek aşırı düşkünlük göstermek aşırı gayret göstermek aşırı ilgi göstermek aşırı nezaket göstermek aşırı saygı göstermek aşırı sevgi göstermek aşırı tepki göstermek aşinalık göstermek avın yerini göstermek bağırarak beğendiğini göstermek bağlılık göstermek bakiye göstermek basiret göstermek baş göstermek başarı göstermek başarılı göstermek başka türlü göstermek başkalarını imrendirmek için bir şeyini çıkarıp göstermek başkasının fikrini kendi fikri gibi göstermek başlıca göksel hareketleri göstermek için güneş- ay- gezegen ve yıldızların görüntülerinin büyük- kompleks optik aygıtlarla içine yansıtıldığı yarımküre biçiminde büyük bir kubbe bataet göstermek bayrak göstermek bedelini faturada düşük göstermek belge olarak göstermek (duruşmada) belgelerle göstermek belirti göstermek belirtileri göstermek belirtileri göstermek (herhangi bir hastalık) belirtilerini göstermek belirtisi göstermek belirtisini göstermek bir atı dolaştırıp göstermek bir borcun veya hakkın tanındığını göstermek için ödenen cüzi para bir işaretle göstermek bir neden göstermek bir reaksiyon göstermek bir şey aldığını göstermek için imza atmak bir şey yapma cesaretini göstermek bir şeyde aşırı telâş göstermek bir şeye alaka göstermek bir şeye gerekli özeni göstermek bir şeye ilgi göstermek bir şeye özen göstermek bir şeyi başka bir bakış açısından göstermek bir şeyi en iyi durumuyle göstermek bir şeyi gerçekmiş gibi göstermek bir şeyi mazur göstermek bir şeyi olduğundan eksik veya hafif göstermek bir şeyi uygun bir açıdan göstermek bir şeyi yapmamaya özen göstermek bir şeyin değerini büdiğini göstermek bir şeyin doğru olduğunu göstermek için çekilen işaret bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek bir teklife tehalük göstermek birine aşırı itina göstermek birine az ilgi göstermek birine bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek birine büyük hoşgörü göstermek birine çok saygı göstermek birine doğru yolu göstermek birine gerçeği göstermek birine hanya'yı konya'yı göstermek birine hürmet göstermek birine kapıyı göstermek birine karşı kin göstermek birine saygı göstermek birine saygı ve hayranlığını göstermek birine yardım etme inceliğini göstermek birini örnek göstermek birini suçlu göstermek için çevrilen dolap birini tanık göstermek birinin isteklerine saygı göstermek birinin rahatına özen göstermek birisinin üzerine saklayıp onu suçlu göstermek (çalınan ya da yasak bir şeyi) biyobirikim göstermek boy göstermek bölgeye göre değişiklik göstermek böyle (alıntının aynen alındığını göstermek için) bulup yerini göstermek büyük başarı göstermek büyük bir başarı göstermek büyük çaba göstermek büyük gayret göstermek büyük göstermek büyük itibar göstermek büyük özen göstermek büyük saygı göstermek büyük saygı ve hayranlık göstermek büyüklük göstermek canlılık göstermek cesaret göstermek cesaretini göstermek cinsel organlarını göstermek cüce göstermek çaba göstermek çekingenlik göstermek çeşitlilik göstermek çevreyi göstermek çizelge ile göstermek çizenekle göstermek çizerek veya tanımlayarak göstermek çizge ile göstermek çizim ile göstermek çocuklara ilgi göstermek çok dikkat göstermek çok ilerleme göstermek çok ilgi göstermek çok rağbet göstermek çok saygı göstermek çok yaralı olduğunu göstermek daha çekici göstermek daha güzel göstermek daha iyi/daha çekici göstermek davranışlarla göstermek dayanıklılık göstermek dayanışma göstermek değerini yüksek göstermek değişiklik göstermek delil göstermek delil olarak göstermek delili göstermek delilik belirtisi göstermek deliller göstermek denklem ile göstermek denklemle göstermek derin saygı göstermek derin saygı göstermek ya da duymak ders göstermek dikkat göstermek dip göstermek direnç göstermek direnme göstermek diş göstermek dişini göstermek dişlerini göstermek dişlerini göstermek (hayvan) diyagram ile göstermek doğru yolu göstermek doğruluğunu göstermek durumu göstermek durup avın yerini göstermek duruşma anında delil göstermek dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek düşkünlük göstermek düşme göstermek düşüş eğilimi göstermek düşüş göstermek eğilim göstermek ekranda göstermek elbise ve tayyörleri göstermek için kullanılan manken elinden gelen çabayı göstermek elinden gelen gayreti göstermek elini göstermek emsal göstermek en iyi şekilde göstermek enerji göstermek erişmek için çaba göstermek eseri göstermek eşit olarak göstermek eşitliğini göstermek etki göstermek etkisini göstermek evi göstermek eylemin yönünü göstermek faaliyet göstermek farklılık göstermek fatura göstermek fatura tutarını (olduğundan) yüksek göstermek faydasızlığını göstermek fazla göstermek fazlalık göstermek feragat göstermek film göstermek fonetik işaretlerle göstermek (başka bir dilin seslerini) gaflet göstermek gamzesini göstermek gayret göstermek geçerli bir neden göstermek gelişme göstermek geminin rotasını göstermek için kullanılan delikli tahta gerçeği göstermek gerçek kişiliğini göstermek gerçek yüzlerini göstermek gerçek yüzünü göstermek gerçekleri göstermek gerçekte olduğundan daha iyi göstermek gereğinden fazla dikkat göstermek gerekçe göstermek gereken ilgiyi göstermek gezdirip göstermek gibi göstermek görgülü davranmaya özen göstermek göstermek (alet) göstermek (aygıt) göstermek (film) göstermek (kendini) göstermek (örnek olarak) göstermek (parmak vs ile) göstermek (program/film) göstermek (termometre vb) göstermek (zenginliğini, bilgisini, edep yerini vb) göze çarpmak kendini göstermek grafikle göstermek gücünü göstermek güçlü kanıtlar göstermek güçlük göstermek güler yüz göstermek gülünç göstermek güneşe göstermek gününü göstermek güvence olarak göstermek güzel göstermek hafifletici nedenler göstermek hakkaniyet göstermek haklı göstermek haklı neden göstermek haklı neden göstermek veya ileri sürmek hanya'yı konya'yı göstermek haritada göstermek hatalı olduğunu göstermek (birisine) havada kalış süresini denemek veya göstermek için yapılan uçuş havaya göstermek hayalini göstermek haykırarak göstermek hayranlık göstermek hayret ifadesi göstermek hem sızlanmak hem de sinirli tavırlar göstermek her şeyi göstermek her tarafı gezdirip göstermek her türlü çabayı göstermek her zamanki marifetlerini göstermek hesabı borç bakiyesi göstermek hislerini herkese açıkça göstermek hoşgörü göstermek hukuki neden göstermek husumet göstermek hüner göstermek hürmet göstermek hüsnü kabul göstermek hüsnükabul göstermek ışıkla yol göstermek ibret olsun diye gücünü veya nüfuzunu göstermek iç yüzünü göstermek için haklı göstermek iddianameye cevap vermek/hafifletici sebepleri göstermek ihtimam göstermek ihtiyaç göstermek ile kendini göstermek ileriki yarışlar için at seçmek, ve bu atı yarış için aday göstermek ilgi göstermek ilişiği olduğunu göstermek ilişiği olduğunu göstermek (suç vb.'de) ilişiği olduğunu göstermek (suç vb'de) ilişkiyi göstermek ilk kez göstermek ilk rezervasyona değişiklik yapıldığını göstermek için bilete konan küçük etiket ilk rezervasyonda değişiklik yapıldığını göstermek için bilete konan küçük etiket indeksle göstermek insan haklarına saygı göstermek istek göstermek isteksizce rıza göstermek isteksizlik göstermek işaretparmağı ile göstermek işe başladığını imza atarak göstermek işi bir şeyin nasıl çalıştığını veya yapıldığını göstermek olan kişi işinde başarı göstermek işlevleri göstermek için kullanılan simgeler itaat göstermek itina göstermek iyi bir neden göstermek iyi göstermek (haberi) iyi mücadele edebildiğini göstermek iyi niyet göstermek iyi olduğunu göstermek iyi tarafını göstermek iyi tepki göstermek kabataslak bir şekilde göstermek kadar çeşitlilik göstermek kadran ile göstermek kahramanlık göstermek kalem kalem göstermek kanıt göstermek kanıt olarak göstermek kanıt veya neden olarak göstermek kanıtlar göstermek kapıyı göstermek kararlılık göstermek kararsızlık göstermek karşı delil göstermek karşılaştırmalı değerlendirmenin sonucu olarak göstermek karşılık olarak göstermek kaynak göstermek kazaya rıza göstermek kefalet göstermek kefil göstermek kendini -e üstün göstermek kendini ... gibi göstermek kendini (hasta vb) imiş gibi göstermek kendini bir şeyi yapmaya çok istekli göstermek kendini birine karşı haklı göstermek kendini çok göstermek kendini çok istekli göstermek kendini deli göstermek kendini erdem gereği yapıyormuş gibi göstermek kendini gerçekte olduğundan başkasıymış gibi göstermek kendini göstermek kendini göstermek (kavgada) kendini hasta göstermek kendini mazur göstermek için yazılan yazı kendini ölmüş gibi göstermek kendini zengin gibi göstermek kendisi hakkında başvurulacak kişi olarak birini göstermek keramet göstermek kesin kaynak göstermek kıçını açıp göstermek kırmızı kart göstermek kızdığını göstermek kızgınlık göstermek kibarca yol göstermek kin göstermek kişinin onuruna saygı göstermek kolaylık göstermek komik göstermek korkaklık alameti göstermek korkaklık belirtisi göstermek korkaklık göstermek korku ya da sıkıntı göstermek kroki ile göstermek kroki üzerinde göstermek kulağını ensesinden göstermek kullanılışını göstermek kutsal şeylere karşı saygısızlık göstermek kutsal şeylere saygısızlık göstermek kutsal şeylere ya da yerlere karşı saygısızlık göstermek küçük göstermek küstahlığını göstermek lazım gelen hürmeti göstermek liyakat göstermek lütuf göstermek lüzum göstermek madde madde göstermek mahkemeye belge olarak göstermek mali istikrarı tehlikeye düşürmemeye özen göstermek manifesto göstermek marifetini göstermek marifetler göstermek mazeret göstermek mazeret olarak göstermek mazur göstermek mehaz göstermek memnun etmek için özel çaba göstermek merhamet göstermek metanet göstermek mevcudiyet göstermek meyil göstermek muhalefet göstermek mukavemet göstermek müracaat yerlerini göstermek müsamaha göstermek namzet göstermek nasıl çalıştığını göstermek (makine vs nin) nasıl yapılacağını göstermek ne mal olduğunu göstermek neden göstermek neden olarak göstermek nedenini göstermek nedenler göstermek neyin ne olduğunu göstermek nezaket göstermek nezaketini göstermek niteliklerini göstermek numune göstermek ofsayt göstermek olağanüstü çaba göstermek olarak göstermek olduğundan az göstermek olduğundan daha güzel göstermek olduğundan daha güzel göstermek (fotoğraf ya da resimde) olduğundan daha mükemmel ya da güzel göstermek olduğundan eksik göstermek olduğundan farklı göstermek olduğundan hafif göstermek olduğundan iyi gibi göstermek olduğundan iyi göstermek olduğunu göstermek olmamış gibi göstermek onu size göstermek zorunda değilim optik düzenle cismi yakın gibi göstermek orasını burasını göstermek otoritesini göstermek oturacağı yeri göstermek otuz iki dişini göstermek ölçülü bir ilgi göstermek önceden göstermek öne düşüp yol göstermek önemsiz göstermek önemsizmiş gibi göstermek önüne düşüp yol göstermek örnek göstermek örnek olarak göstermek örnekle göstermek örneklerle göstermek övünerek göstermek özel bir durum karşısında kendini göstermek özel ilgi göstermek özelliğini göstermek özen göstermek özürlü göstermek parasızlığını özür olarak göstermek parmağı olduğunu göstermek parmağıyla göstermek parmakla göstermek pasaportunu göstermek perişan bir hal göstermek poliçeye hüsnükabul göstermek punto göstermek raporla kanıt göstermek reaksiyon göstermek referans göstermek resimle göstermek resmen onay verdiğini göstermek için bir şeyi imzalamak rezervasyonu yapılmış odaları göstermek için kartların konduğu gözler rıza göstermek ritmik atım göstermek sabır göstermek sabırsızlık göstermek sadakat göstermek sağ kulağını sol eliyle göstermek sağlığına özen göstermek sahnede göstermek sahte bir saygı göstermek sarı kart göstermek saygı göstermek saygı göstermek (başkasının duygularına) saygı ya da hayranlık göstermek saygısını göstermek saygısızlığını göstermek saygısızlık göstermek sebat göstermek sebep göstermek secde ederek saygı göstermek (çin usulü) sergide göstermek sermayesini yüksek göstermek sevgi göstermek sıcak yüz göstermek simge ile göstermek simgelerle göstermek size yol göstermek için son bir çaba göstermek son derece özen göstermek sosyal askeri eğitimsel dinsel ve kardeşlik (ziyafet salonu ve toplantı olanakları için pazar dilimini göstermek için kullanılır)

1: 17 ms