• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

görevli

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

havacılık

isim / noun

GÖREVLİ = (görevli nedir; görevli ne demek; görevli İngilizcesi) Memur yasasına bağlı olmayan sürekli ya da geçici çalışanlarla kurumlarda ücret ya da gündelik karşılığı çalıştırılan kişi.

GÖREVLİ = (görevli nedir; görevli ne demek; görevli İngilizcesi) Vergi yönetiminin çeşitli kademelerinde çalışan personeldir.

görevli = ajan [öz Türkçe - eski terim]

görevli = eleman [öz Türkçe - eski terim]

görevli = memur [öz Türkçe - eski terim]

görevli = muvazzaf [öz Türkçe - eski terim]

görevli = müstahdem [öz Türkçe - eski terim]

görevli = vazifeli [öz Türkçe - eski terim]

GÖREVLİ = (görevli nedir; görevli ne demek; görevli İngilizcesi) 1. Görevi olan, vazifeli: «Herkesi kendisine hizmetle görevli sanırdı.» -Ç. Altan. 2. a. Resmî görevi olan kimse, memur.

GÖREVLİ = (görevli nedir; görevli ne demek; görevli İngilizcesi) me'mûr.

görevli = memur [Türkçe - Osmanlıca]

görevli = muvazzaf [Türkçe - Osmanlıca]

görevli = vazîfedâr [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ailevi veya parasal sorunları olan kimselere yardım eden görevli ameliyat sırasında hasta uyutan görevli belirli bir noktayı korumakla görevli defans oyuncusu bilgi veren görevli bin beş yüz metre veya daha uzun mesafe koşularında, yarışçıların turlarını sayıp bildirmekle görevli hakem bir genç kızı korumakla görevli yaşlı kadın bir görevli bir grup yolcuya eşlik eden görevli bir işte görevli bitki hücrelerinde ve tek hücreli hayvanlarda bulunan ve çoğunlukla özel metabolizma çalışmasıyla görevli tanecikler bu kırmızı butona bastığınız zaman görevli hemşiremiz hemen buraya gelecek butlin tatil kampında üniformalı görevli büyük defter hesaplarını tutan görevli büyükelçi düzeyinde görevli can kurtaran görevli (plajlarda) cüppeli görevli çift görevli çok görevli denetim ve kontrolle görevli memur devlet ormanlarında görevli ormancı diplomatik görevli ek görevli ek görevli istihdamı elçiden sonraki diplomatik görevli eş rütbeli görevli eşdeğer görevli evrakları dosyalayan görevli gece görevli kapıcı geçici görevli geçici görevli subay gerçek zamanlı çok görevli işletim gezi gemisinde yolcuların eğlenmesi ile ilgilenen görevli girişte görevli olmak gizli görevli görevli banka görevli bulunduğu yerde oturmayan görevli bulunduğu yerde oturmayan kimse görevli bulunmak görevli değil görevli grup görevli kılınmak görevli kişi görevli mahkeme görevli memur görevli muhasebeci görevli olmak görevli olmaktan doğan üyelik görevli ordu görevli personel görevli personele alarm vermek görevli subay görevli ülke temsilcisi görevli vagonu görevli yargıç görevli yazar görevli yerleştirmek güvenilir görevli hava işlerini idare ettiği farzedilen hayali görevli hava kontrol görevli subayı hava kuvvetlerinde görevli kara personeli her yarışın sonucunu, yarışçıların bitirme sıralarını, süre, yükseklik, uzaklıklara ilişkin bilgileri yazıya geçiren görevli ıskonto servisindeki görevli ikiz görevli subay iş için görevli kılmak işitme gücünü ölçen görevli işitme ölçümü yapan görevli işyerinde ücretlerle ilgili işlere bakan görevli jokeyin ata binmesine yardımcı olan görevli kabinede görevli bakan kabinede görevli olmak kabineyi kurmakla görevli başbakan kadro dışı görevli geçici personel kapıda bekleyen görevli kapıda görevli olmak katedralde görevli rahip kıdemli görevli kilisede müzik işleriyle ilgilenen görevli kilit görevli kimi illerde bazı yasal görevleri yerine getiren ve törenlere katılan- kral veya kraliçiye temsil eden görevli (ingiltere ve gallerde) komisyonca atanan görevli kumarhanede kaybedilen paraları toplayan- kazanılanları ise ödeyen görevli kurumsal görevli kuşkulu ölüm olaylarını kovuşturan görevli kuşkulu ölüm olaylarının nedenini soruşturan görevli mağaza çalışanları ve müşterilerine yardım eden görevli mahdut görevli sınıf mahkeme bildirimini sahibine ileten görevli mahkeme tebligatını ilgili kişiye ileten görevli malların iadesiyle görevli mektup ve yazışmaları okuyan görevli muadil görevli müflislerin alacağını takiple görevli resmi heyet müşteri araçlarını park eden görevli müşteri hesaplarını tutmakla sorumlu görevli müşterilerin makinelerini bakımlı tutmakla görevli şirket bölümü nedeni bilinmeyen ölümleri incelemekle görevli jüri odak görevli ordu evi görevli subayı otel müşterilerinin çeşitli istekleri ile ilgilenen görevli otel veya restoranda görevli birinin müşterinin arabasını park etmesi otelde komileri denetleyen görevli otelde müşterileri karşılayan görevli otelin salonunda görevli kimse otomatik görevli ölen insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek ölüm nedenini araştıran görevli önceki görevli özel görevli özel görevli bilgisayar özel görevli uçbirim pervanenin bakımı ile görevli kimse radyasyona maruz görevli radyasyona maruz kalmayan görevli radyolojik görevli resmen görevli olmayan resmi görevli restoranda müşteriyi karşılayan görevli sert oyunu ile rakip oyuncuların gözünü korkutmakla görevli oyuncu soğuk tabaklar- salatalar- salata sosları ve sandviçler hazırlayan görevli sosyal görevli sosyal hizmet veren görevli su derinliğini ölçen görevli suçluyu göz hapsinde bulunduran görevli süresi geçmiş borçları tahsil işinde görevli kişi şirketin günlük işlerini yöneten üst düzey görevli şüpheli ölüm olaylarını araştıran görevli taksi çağırmakla görevli kişi tasnif eden görevli taşınacak yükleri hazırlayan ve kayıt eden görevli tek görevli tekne boynu ölçen görevli telgraf veya demiryolu hatlarını döşeyerek denetim ve bakımını yapan görevli telgraf ya da demiryolu hatlarını kontrol eden görevli temas potansiyeli olan görevli tezgâhta duran görevli titiz görevli tmk xxx madde ile görevli tmk xxx madde ile görevli ağır ceza mahkemeleri tören asasını taşıyan görevli trende görevli personel uçakların gidiş-dönüşlerini yöneten görevli uçakta görevli pass biletli yolcular usulsüz park yapanlara ceza kesen üniformalı görevli uzun yol otobüs bileti gibi- bilet kesmeye yetkili görevli üniformalı görevli üst düzey görevli vasiyet hükümlerini icra eden görevli vasiyeti infaz ile görevli kadın memur vasiyetname şartlarını yerine getirmeye görevli kişi yardım dağıtan görevli yarımgün çalışan görevli yarışlardan önce, yarış pistinin kurallara uygunluğunu denetleyen görevli yetkili görevli yönetimsel görevli yurtdışında görevli olarak çalışan yüksek düzeyde görevli yüksek rütbeli görevli yürüme yarışlarında görevli olan hakem yüzücüleri boğulmaktan kurtaran görevli (plajlarda)

1: 1 ms