• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

göre

Türkçe - İngilizce

ana kullanım – bağlaç

bağlaç / conjunction

göre = atfen [öz Türkçe - eski terim]

göre = indinde [öz Türkçe - eski terim]

göre = nazaran [öz Türkçe - eski terim]

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) 1. Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: «Kendime göre bir de aday buldum.» -A. Ağaoğlu. 2. Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: «Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi.» -N. Araz.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) 1. Şölen. 2. Eğlence.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) Demirci körüğü.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) İki üç yaşındaki dişi tay.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) Söyleşi.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) Tarlalarda yetişen kuzu kulağından büyük, suyu ve gölgeliği seven bir çeşit ot.

GÖRE = (göre nedir; göre ne demek; göre İngilizcesi) Ürkek: Dana göre, güç hal ile tutabildik.

göre = atfen [Türkçe - Osmanlıca]

göre = binâen [Türkçe - Osmanlıca]

göre = hasb [Türkçe - Osmanlıca]

göre = nazaran [Türkçe - Osmanlıca]

göre = nazarında [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-a göre hareket etmek (plan) -den de anlaşıldığına göre -dığına göre -diğine göre -e göre -e göre ayarlamak -e göre bir karara varmak -e göre davranmak -e göre değişen -e göre hareket etmek -e göre hiçbir -e göre oranlamak -e göre uydurmak -e göre yapmak -lerin deyişine göre -nin belirttiğine göre -ye göre -ye göre davranmak -ye göre kaybolmuş -ye göre öldürücü (yasalara aykırı olarak) kendi çıkarlarına göre ayarlamak 1 düzey paragraflara göre 2 modülüne göre toplama 2 tabanına göre logaritma a tabanına göre logaritma ab kriterlerine göre açık dosyalara göre açıklamalara göre açıklamaya göre ada göre ada göre atama ada göre bul ada göre sırala ada göre süz adama göre iş adete göre âdetlere göre olan adrese göre aktarma af kanunlarına göre çıkanlar ağırlığa göre dozaj ağırlığa göre yüzdesi ağırlığına göre fazla yer tutan kargo ağırlık esasına göre harmanlamak ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri sayısı ahlak sorunlarını kafasına göre yorumlayan kimse akarsu yatağının küçük debilere göre düzenlenmesi akarsu yatağının ortalama debiye göre düzenlenmesi akde göre yetkili mahkeme akım profillerinin değişimine göre kontrol aktarma prensibine göre baskı alacakların vadelerine göre sınıflandırılması alacakların vadelerine göre sıralanması alan'a göre gözat alana göre dizin yarat alana göre gözat aldığımız bilgilere göre aletli uçuş kurallarına göre uçuş alfabe harfleri sırasına göre alfabe sırasına göre alfabe sırasına göre dizilmiş alfabetik sıraya göre alfabetik sıraya göre oturun lütfen alınan bilgilere göre allah dağına göre kar (kış) verir allah herkesin gönlüne göre verir alman yasalarına göre altın değerine göre endekslenmiş tahvil altın esasına göre ayarlanan altıncı hissime göre amaca göre amaçlara göre yönetim amerikan kalp birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre anaç ortalamalarına göre heterosis analiz için düzenlenen ve kalemlerin yüzde esasına göre gösterilmiş olduğu bilanço ananeye göre anglikan geleneklerine göre anılan sıraya göre anımsayabildiğime göre ani şartlara göre iş anladığıma göre anlamına göre anlaşmaya göre anlatım sırasına göre anlattığına göre anlattıklarına göre antlaşma hükmüne göre antlaşma hükümlerine göre antlaşmasına göre arayan numaraya göre yönlendirme arayana göre ayarla arazi kullanım amacına göre harita çalışması arazi şekline göre bindirme araziye göre atım kıymetlendirme artan arazi kıymetine göre su ücreti artık ... olduğuna göre artık çok geç olduğuna göre arzın coğrafi kuzeyine göre ölçülen yol arzunuza göre aşağıdakine göre doğrula at adımına göre değil, adamına göre yürür atanana göre atandığı yere göre ateş zaman cetveline göre yapılacak ateşler atıksu sorununun ab müktesebatına göre çözümü için önerilen kavramsal yaklaşım aya göre ayağım yorganına göre uzatmak ayağını yorganına göre uzat ayağını yorganına göre uzatmak ayağını yorganına göre uzatmamak ayağını yorganına göre uzatmıyorsun aygıt adına göre aylara göre mevsimler aylara göre satışlar ayrı ayrı zamanlara göre düzenlemek ayrı zamanlara göre ayrı zamanlara göre düzenlemek ayrı zamanlara göre düzenlenmiş azalan bakiyeye göre amortisman bagajın orijin noktasına göre takibi bağlantılara göre bakışa göre bana anlatıldığına göre bana göre bana göre başlıca nedeni bana göre değil bana göre değil! bana göre hava hoş bana göre hepsi bir bana göre şaşırtıcı bir olaydı bardak sayısına göre barkoda göre sırala basınç örüntüsüne göre uçuş başarıya göre atama ve terfi sistemi başarıya göre ücret ödeme başka paralara göre yüksek değerde olduğu zamanki paund başkalarına göre daha iyidir başkasının arzusuna göre davranmak başlangıç zamanına göre başlığa göre başlıklara göre sıralama başvurana göre danışma başvuru yerlerine göre başvuru başvuruculara göre başvuru batör sayısına göre biçerdöver bayta göre listele bazı haberlere göre bazı kaynaklara göre bazı ölçütlere göre bazılarına göre beden ölçüsüne göre dikilmiş bedeninize göre beğenisine göre beklentiye göre belirli bir kurala göre karşılıklı şiir söylemek belirli bir standarda göre belirli koşullara göre çekilebilen para belirli tek bir fiyata veya önceden belirlenmiş birkaç fiyat noktasına göre fiyatlandırma belirtilen sıraya göre belirttiğine göre belli bir düzene göre belli bir ölçüye göre çizmek belli bir yönteme göre belli standartlara göre bence, bana göre benim bakış açıma göre benim bildiğime göre benim bildiğime göre değil benim düşünceme göre benim fikrime göre benim görüşüme göre benim hesabıma göre benim inancıma göre benim saatime göre benim saatime göre beşe çeyrek var benim zannıma göre benim zevkime göre çok büyük benim zevkine göre değil benimsenmiş toplum kurallarına göre hareket etmeyen genç benzer unsurlara göre transfer bildiğime göre bildiğime göre değil (yok) bildiğime göre yoktur bildiğimize göre bildiğine göre bildirilmiş özelliklerine göre sınıflandırma bilgi vs ye göre seçip ayırmak bilgiye göre bilgiye göre ödeme bir araştırmanın sonuçlarına göre bir bileşkenin parçalarının birbirine göre daha az etkili olması bir davanın yürürlükteki yasalara göre ele alınması bir durumu olduğu gibi görüp ona göre davranmak bir görüşe göre bir halk hikâyesine göre bir meşcerede aynı yaştaki komşularına göre bir ya da birkaç yapısal özelliğiyle üstün olan ağaç bir noktaya göre simetri bir önceki yıla göre bir pazar veya tüketicileri- satın alma alışkanlıklarına göre bölümleme bir rivayete göre bir sisteme göre düzenlemek bir şeye göre davranmak bir şeye göre şekil vermek bir şeye göre yürümeyi yavaşlatmak bir şeyi dış görünüşüne göre değerlendirmek bir şeyi göz göre göre yapmak bir şeyi kulağına çalınan sözlere göre bilmek bir şeyi kulağına gelen bilgilere göre bilmek bir şeyi kurala göre yapmak bir şeyin değerine göre hüküm vermek bir şeyin içindeki karbon miktarına göre yaşının belirlenmesi bir şeyin miras bırakanın son arzularına göre mûsâlehe tahsisi bir takım veya oyuncu hakkında bilgi sahibi olup ona göre strateji saptamak amacıyla maç izlemek bir tarza göre hareket etmek bir ürünün/hizmetin üretiminde ve/veya pazarlanmasında diğer aktörlere göre en büyük karın sağlanması bir yere göre rotayı ayarlamak birbirine göre birbirine göre ayarlamak birçoklarına göre bireysel hıza göre öğrenme birim fiat esasına göre mukavele birim fiyat esasına göre mukavele birime göre fiyatlandırma birine göre birine göre aşağı derecede olmak birine göre avantajlı bir durumda olmak birine göre bir şey birine göre hava hoş olmak birine göre olmak birine göre olmamak birinin anlayışına göre birinin düşüncesine göre birinin inançlarına göre birisine göre birisinin düşüncesine göre birisinin fikrine göre birisinin göröşüne göre bitiş zamanına göre bitki türlerinin vejetasyona göre yüzdesi bitki türüne göre su ücreti bize anlatılanlara göre bize göre borsa ve para piyasasını kendi çıkarlarına göre yönetenler boş alana göre boyuta göre boyuta göre grupla boyuta göre sırala bölgelere göre fiyat saptama planı bölgelere göre fiyat saptama sistemi bölgeye göre bölgeye göre değişen ücret bölgeye göre değişiklik göstermek branşlara göre teknik karlar ve artış oranları bu bana göre değil bu bana göre film değil bu belgelere göre bu belgelere göre bilsin bu benim zevkime göre değil bu böyle olduğuna göre bu büroda derecesi bana göre daha düşük bu duruma göre bu durumuna göre bu düşünceye göre bu modele göre bu örneğe göre bu plana göre bu tam bana göre bugüne göre buna göre bunun size göre olan bedeni yok bütçesine göre yaşamak büyük daireye göre seyrüsefer büyüklüğe göre büyüklüğe göre diziliş büyüklüğe göre numune alma büyüklüğüne göre ayırmak cetvele göre hesaplanmış cetvele göre tahliye cevheri tane büyüklüğüne göre ayırma ceza mahkemelerinde uyruğuna göre mağdur veya müştekiler cinse göre sınıflandırma cinselliğe göre özel ölüm oranı cinsine göre ayırmak cinsine göre ayrılmış cinsiyete göre rol benimsetme cinsiyetine göre ayırmak cinslere göre ayırmak coğrafi esasa göre dosyalama çakmaktaşı esasına göre ateşleme yapan silah çalışanların sektörlere göre dağılımı çalışılan işkoluna göre makul ücret çarpmaya göre kapalı çarpmaya göre ters çarpmaya göre tersi çembere göre noktanın kuvveti çerçeveye göre listele çeşidine göre ayırmak çeşidine göre ayrılmış çeşitlere göre çiftleşme çevre koşullarına göre geliştirmek (organ) çeyreğe göre çıkarına göre düzenlemek çıkarına göre fiyatları değiştirmek çıkarlarına göre değişiklik yapmak çıkarlarına göre hareket etmek çocuğa göre eğitim çocuğa göre okul çocuğa göre öğretim çok düzeyli pazarlama programında rütbe sırasına göre üyeler çok şık ve son modaya göre ya da dikkat çekecek şekilde giyinmek dakikaya göre dal gücüne göre budama damak zevkine göre dava konusuna ve karar türüne göre vergi mahkemelerinde karara bağlanan davalar dava türlerine göre başvuru davanın esasına göre karar davranışına göre de anlaşıldığına göre dediklerine göre dedikodulara göre defter kayıdarına göre değer esasına göre değer esasına göre alınan harçlar değer esasına göre eşdeğer değer esasına göre gümrük resmi değer esasına göre gümrük vergisi değer esasına göre ithal vergileri değer esasına göre ithal vergisi değer esasına göre navlun değer esasına göre resim değer esasına göre sübvansiyon değer esasına göre tarife değer esasına göre vergi değer esasına göre vergi ödemek değere göre değere göre alınan harçlar değere göre eşdeğer değere göre gümrük resmi değere göre gümrük vergisi değere göre ithal vergileri değere göre ithal vergisi değere göre navlun değere göre resim değere göre sübvansiyon değere göre tarife değere göre vergi değere göre vergi ödemek değerine göre değerine göre alınan harçlar değerine göre eşdeğer değerine göre gümrük resmi değerine göre gümrük vergisi değerine göre ithal vergileri değerine göre ithal vergisi değerine göre navlun değerine göre resim değerine göre sübvansiyon değerine göre tarife değerine göre vergi değerine göre vergi ödemek değişen koşullara göre değiştirilebilen değişkenlere göre inceleme değişkenlere göre kabul örneklemesi değiştirene göre değiştirme tarihine göre değiştirme tarihine göre sırala deneyime göre yapılan değerleme deneyimlerime göre denildiğine göre deniz seviyesine göre deniz sigortası poliçesine derçedilen bir kayıttır ki buna göre gemi sigorta akdi sırasında hasara uğramış olsa bile sigorta hüküm ifade etmektedir derinliğine göre dağılma devlet memurluğunda başarıya göre atama devlet memurluğunda başarıya göre atama ve terfi sistemi devre mülk esasına göre alınan taşınmaz mal devrelere göre cezalar deyişine göre dış faktörlere göre şekilleşme dış görünüşe göre dış görünüşe göre hâkim tür dış görünüşlere göre dilbilgisi kurallarına göre dinleyici dileklerine göre düzenlenen müzik programı dinleyici dileklerine göre düzenlenen program direktife göre yapılan ilk ölçüm seviyesi dişine göre dişine göre birini bul dişine göre birini bulmak dişine göre kimse dişine göre olmak doğal akışına göre gitmek doğal ilişkilerine göre bitki veya hayvanları sınıflandıran uzman dolaşan söylentilere göre dolaşan söylentiye göre dosya türüne göre dosyaları adına göre sıralar dosyaları boyutuna göre sıralar dosyaları tarihe göre sıralar dosyaları türüne göre sıralar dönemin âdetlerine göre durum ve şartlara göre duruma göre duruma göre davranış duruma göre değişir duruma göre değiştirilebilen duruma göre hareket etmek duruma göre iktisat politikası duruma göre maliye politikası duruma göre para politikası duruma göre sırala durumun gereğine göre hareket etmek duygularına göre hareket etmek dünya standartlarına göre dünya telakkisine göre dürüst ve kurallara göre düşüncesine göre düzenlemeler'e göre gözat düzenlemelere göre gözat düzenleyene göre düzenli veya yayımlanan tarifeye göre çalışan havayolu veya başka taşıyıcı düzleme göre simetri ebedi bir kanuna göre insanlarca vazedilen hiçbir kanun ebedi olamıyacağı gibi kanunun kaldırılmasını meneden her kaide tâ baştan beri batıl sayılır eder esasına göre eder esasına göre alınan harçlar eder esasına göre eşdeğer eder esasına göre gümrük resmi eder esasına göre gümrük vergisi eder esasına göre ithal vergileri eder esasına göre ithal vergisi eder esasına göre navlun eder esasına göre resim eder esasına göre sübvansiyon eder esasına göre tarife eder esasına göre vergi eder esasına göre vergi ödemek edere göre edere göre alınan harçlar edere göre eşdeğer edere göre gümrük resmi edere göre gümrük vergisi edere göre ithal vergileri edere göre ithal vergisi edere göre navlun edere göre resim edere göre sübvansiyon edere göre tarife edere göre vergi edere göre vergi ödemek ederine göre ederine göre alınan harçlar ederine göre eşdeğer ederine göre gümrük resmi ederine göre gümrük vergisi ederine göre ithal vergileri ederine göre ithal vergisi ederine göre navlun ederine göre resim ederine göre sübvansiyon ederine göre tarife ederine göre vergi ederine göre vergi ödemek eflatun'a göre eflatun'un dediğine göre efsaneye göre ekilebilir toprağa göre nüfus yoğunluğu ekonomik durumlara göre miktarı azalıp çoğalan para ekonomik göstergeye göre ayarlama (ücret, vergi vb) ekonomik göstergeye göre ayarlamak (ücret/vergi vb) eksene göre simetri emirlere göre emre göre emre göre hareket etmek emre göre harekt etmek en bilinene göre en çok ziyaret edilene göre en eski şehir efsanelerinden birine göre en kötü ihtimale göre en son modaya göre endeks rakamına göre tayin edilen fiyat listesi enflasyona göre ayarlanmış maaş erişilen özelliklere göre sınıflandırma esasa göre esasa göre karar esasına göre eski haline göre eşyanın değerine göre alınan ilave ücreti etki alanına göre sınıflanılmış ev telefonuna göre evlenmelere göre boşanma oranı evlilik süresine göre özel boşanma oranı faile göre kişisellik ilkesi farklı bakış açılarına göre faturaya göre fikrince göre fikrine göre fiyat listesine göre fiyat, ektra ve sürastarya enternasyonal ölçülere göre fiyatın taşıma ücretlerine göre her bölge için ayrı olarak saptanması fiyatlara göre değişebilen ölçek fiyatların inip çıkmasına göre işçi ücretinin değişme ölçeği

1: 2 ms