• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

further

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 322

FURTHER = ['fö: dı] adverb
1 daha ileri * eşanlamlı : farther, beyond * karşıtanlamlı : nearer
İngilizce örnek : I couldn’t walk further and sat down on a stone.
Türkçe çevirisi : Daha ileri gidemedim ve bir taşın üzerine oturdum.
2 daha fazla
İngilizce örnek : I agree with you in principle but we must discuss the proposal further.
Türkçe çevirisi : Esasta seninle aynı fikirdeyim ama öneriyi daha fazla tartışmamız gerekiyor.
3 ayrıca * eşanlamlı : furthermore, besides, moreover, in addition
¤ adjective
1 daha çok, daha başka * eşanlamlı : additional, more, extra, supplementary
İngilizce örnek : I did not understand and asked for a further explanation.
Türkçe çevirisi : Anlamadım ve daha fazla açıklama istedim.
İngilizce örnek : You can find further details in our website.
Türkçe çevirisi : Web sitemizde daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.
2 daha uzaktaki
¤ verb
ilerlemesine yardım etmek * eşanlamlı : advance, prmote, forward, assist, encourage, support * karşıtanlamlı : hinder

ilgili sözler / related words

a further advantage a little further ahead a little further on be too tired to go any further daha fazla bilgi isteği (request further information) don't let this go any further expand union further expect further clearance time for a further half hour for further action for further details for further information for the further of further ahead further attempt further back further bid further consideration further damage further developing relations further down the river further education further extension of the delay further in further information further more further notice further on further one's interest further orders further outlook further particulars further side of further to further training further treatment go further go no further than have no further connection heading further in hold further talks how much further have we to go I have no further questions I'll see you further first! i have no further questions i'll see you further first! if you have any further enquiries if you would like further information on in further of it was further than I thought it was further than i thought move further moving further towards no further no further requirement not be able to see further than the end of one's nose not see further than the end of one's nose on further addition on further examination present further representation request for further information request further information require further generator to operate additional pumps run on further shed further light on the existence of repression and torture stock of goods purchased to be resold without any further processing stretch your arm no further than your sleeve will reach temporary duty pending further orders the further the further side till further notice till further orders until further notice until further order without any further act without further ado you should look no further than

1: 0 ms