• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

frustrate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 25361

FRUSTRATE = [fra'streyt] verb
boşa çıkarmak, düş kırıklığına uğratmak, engellemek * eşanlamlı : disappoint, discourage, upset, thwart, confound, defeat, block, hinder, prevent * karşıtanlamlı : satisfy, gratify
İngilizce örnek : I keep forgetting words when I learn Spanish, and that frustrates me.
Türkçe çevirisi : İspanyolca öğrenirken sözcükleri unutuyorum ve bu benim canımı sıkıyor.

1: 23 ms