• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

frightful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14491

ana kullanım

01. korkunç 02. korku verici 03. ürkütücü 04. müthiş 05. berbat 06. ürkünç 07. ayaz 08. büyük 09. çirkin 10. dehşetli 11. iğrenç 12. kocaman 13. kötü 14. muazzam 15. rahat olmayan 16. tatsız 17. yaman

FRIGHTFUL = ['fraytful] adjective
korkunç, ürkütücü * eşanlamlı : horrible, awful, frightening, terrifying, fearsome, fearful, alarming, distressing * karşıtanlamlı : delightful

ilgili sözler / related words

1: 0 ms