• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

friendly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3072

FRIENDLY = ['frendli] adjective
1 dost, dostça; içten, sıcak * eşanlamlı : amicable, sincere, affectionate, sociable, cordial * karşıtanlamlı : unfriendly
İngilizce örnek : His son is friendly to almost everyone he meets.
Türkçe çevirisi : Oğlu, tanıştığı hemen herkese karşı sıcak (davranır).
İngilizce örnek : I like the friendly atmosphere in our office.
Türkçe çevirisi : Büromuzdaki sıcak atmosferi seviyorum.
İngilizce örnek : I've never met a customs officer who behaves in a friendly way.
Türkçe çevirisi : Hiç dostça davranan bir gümrük memuruna rastlamadım.
İngilizce örnek : That argument was finally settled in quite a friendly way.
Türkçe çevirisi : Tartışma sonunda dostça halledildi.
İngilizce örnek : These two countries have friendly relations.
Türkçe çevirisi : Bu ilki ülkenin dostça ilişkileri var.
İngilizce örnek : We were just having a friendly chat about football.
Türkçe çevirisi : Futbol hakkında dostça bir sohbet yapıyorduk.
2 yardımsever * eşanlamlı : helpful, beneficial, benevolent

ilgili sözler / related words

a friendly nation a friendly reminder a friendly turn as a friendly nudge be friendly be friendly with be on a friendly footing with people be on a friendly footing with somebody be on friendly terms be on friendly terms with somebody become friendly become friendly at once behave in a friendly manner child friendly approach eco friendly products employment friendly growth enhanced environmentally friendly vehicle environment friendly environment friendly agricultural chemicals environment friendly products environmentally friendly environmentally friendly factory processes environmentally friendly material environmentally friendly packaging environmentally friendly technique essential elements of friendly information fax friendly feign to be friendly friendly amendment friendly and allied nation friendly chat friendly conversation friendly demarche friendly fire friendly force friendly forces friendly game friendly looking friendly match friendly name friendly nation friendly paint system friendly reception friendly regard friendly resolution friendly settlement friendly society friendly states friendly suit friendly takeover friendly talk friendly troops friendly with have a friendly chat have a friendly talk in a friendly manner in a friendly way live on friendly terms with somebody mother friendly hospital on a friendly footing ozone friendly printed on environmentally friendly papers safe parking friendly service user friendly were the locals friendly were the natives friendly

1: 0 ms