• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

freeze

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10214

bilişim

coğrafya

ticaret

FREEZE = [fri: z] verb
froze [frouz] frozen ['frouzın]
1 donmak
İngilizce örnek : Water freezes on very cold nights.
Türkçe çevirisi : Çok soğuk gecelerde su donar.
İngilizce örnek : It snowed all day and froze during the night.
Türkçe çevirisi : Bütün gün kar yağdı ve geceleyin dondu.
İngilizce örnek : In the morning the pond was frozen over.
Türkçe çevirisi : Sabahleyin havuzun üzeri donmuştu.
2 dondurmak * eşanlamlı : cool, refrigerate, chill, ice up * karşıtanlamlı : melt
İngilizce örnek : If you freeze water, it expands.
Türkçe çevirisi : Suyu dondurursanız o genişler.
İngilizce örnek : The management is trying to freeze wages.
Türkçe çevirisi : Yönetim ücretleri dondurmaya çalışıyor.
3 (hava) çok soğuk olmak
4 donakalmak, çakılıp kalmak * eşanlamlı : stop, stand still, suspend
¤ noun
1 don, dondurucu soğuk hava
2 (ücret fiyat, vb) dondurma

FREEZE = (freeze nedir; freeze Türkçesi) 1- Yetkili bir makam veya mahkeme tarafından ilgili mevzuatın öngördüğü hukuki prosedüre tabi olarak bir malvarlığının; transferini, dönüştürülmesini, tasarruf edilmesini veya hareketini yasaklayan dondurma işlemi. 2- Bir menkul kıymetin fiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bir süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan bir değişim göstermesi durumunda, ilgili menkul kıymete ait işlemlerin geçici bir süre için otomatik olarak durdurulması.

FREEZE = (freeze nedir; freeze Türkçesi) Tüm hava kütlesinin, yer sıcaklığının geniş bir alan üzerinde 0 ° C veya 32 ° F ' nin altında olmasını sağlayacak kadar veya kendi özelliklerini yere yansıtabilecek kadar o bölge/ alan üzerinde kalması durumu. Bu kavram, radyasyon kaybından oluşan yerel buzlanmalar veya don olayından çok farklıdır. Bu olayda, hava kütlesinin geniş bir alanı tamamen etkilemesi ve geniş bir alanda dona neden olması gerekir.

FREEZE = Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve / veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan bir değişim göstermesi durumunda, o menkul kıymetlere aitişlemlerin geçicibir süre için otomatik olarak durdurulmasıdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms