• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

frail

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13867

FRAIL = [freyl] adjective
1 zayıf, narin * eşanlamlı : thin, weak, slender, slight, flimsy, delicate * karşıtanlamlı : sturdy, strong, powerful
İngilizce örnek : The patient's frail body was supported by pillows and cushions.
Türkçe çevirisi : Hastanın narin bedeni yastık ve kırlentlerle desteklendi.
2 kırılgan, kolay kırılır * eşanlamlı : fragile, feeble
İngilizce örnek : Don’t sit on the table, it is frail.
Türkçe çevirisi : Masaya oturma, masa zayıf.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms