• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flee

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11622

FLEE = [fli: ] verb
fled [fled] kaçmak * eşanlamlı : run away, fly, abscond, escape, desert, bold, decamp * karşıtanlamlı : stay
İngilizce örnek : Do you think we can flee the storm?
Türkçe çevirisi : Sence fırtınadan kaçabilir miyiz?
İngilizce örnek : Let's flee before the fire comes to our house.
Türkçe çevirisi : Yangın bizim eve gelmeden kaçalım.
İngilizce örnek : The arrested man tried to flee.
Türkçe çevirisi : Tutuklanan adam kaçmaya çalıştı.
İngilizce örnek : The criminal fled when he saw the policeman.
Türkçe çevirisi : Suçlu, polisi görünce kaçtı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms