• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flair

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27297

FLAIR = [fleı] noun
özel yetenek, beceri * eşanlamlı : talent, gift, faculty, aptitude, skill, ability
İngilizce örnek : Some people have a flair for languages.
Türkçe çevirisi : Bazı insanların dillere karşı bir yeteneği vardır.
İngilizce örnek : Some people have a flair for making a room look homely.
Türkçe çevirisi : Bazı insanların, bir odayı şirin gösterme yeteneği vardır.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms