• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

flagrant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 22565

FLAGRANT = ['fleygrınt] adjective
(kötü bir şey) alenen yapan/yapılan
İngilizce örnek : This party is trying to change the constitution, which is a flagrant threat to regime.
Türkçe çevirisi : Bu parti anayasayı değiştirmek istiyor, bu da rejime karşı aleni bir tehdittir.

FLAGRANT = nasıl okunur, okunuşu /'fleygrInt/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms