• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

financial action task force

İngilizce - Türkçe

FINANCIAL ACTION TASK FORCE = (financial action task force nedir; financial action task force Türkçesi) 14 Temmuz 1989 tarihinde Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alınan kararla OECD bünyesinde kurulan Mali Eylem Görev Gücü. FATF, karapara aklamaya karşı uluslararası ölçekte tedbirler geliştirmek için kurulan ve bu konuda politika ve standartlar üreten bir organdır. OECD bünyesinde görev yapmakla birlikte, OECD’nin bir organı olmayıp ondan bağımsız çalışır. Sekreteryası Paris’tedir. Faaliyet alanına, 11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörizmin finansmanı ile mücadele konusu da dahil edilen FATF’ın misyonuna 2012 yılından itibaren kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi de eklenmiştir. FATF’ın temel fonksiyonları şunlardır: a) karapara aklama, terörün finansmanı ve finansal sistemi tehdit eden diğer tehditleri tespit ve analiz etmek, b) uluslararası finansal sistemi tehdit eden unsurlara karşı alınan tedbirlerin etki ve sonuçlarını değerlendirmek, c) ulusal, bölgesel ve küresel risk değerlendirmelerini desteklemek, d) karapara aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda uluslararası standartlar (tavsiye kararları ve rehberler) geliştirmek, e) üye ülkelerin karapara aklama, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı kapsamındaki mücadele sistemlerini değerlendirmek ve takip etmek, f) riskli veya stratejik eksikliği bulunan ülkeleri tespit ve takip etmek, g) faaliyet alanına dahil konularda özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile istişareye dayalı ilişki geliştirmek. Bugün itibariyle FATF üyesi olan ülkeler şunlardır: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hollanda, Hong-Kong, Hindistan, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Lüksemburg, Malezya, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi. Suudi Arabistan ve İsrail FATF’a gözlemci üyedir. Türkiye, FATF’a 1991 yılında üye olmuştur. FATF’a gözlemci üye olan kuruluşlar şunlardır: Afrika Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Basel Komitesi, EGMONT Grup, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Eurojust, Europol, Uluslararası Finans Merkezi Denetçileri Grubu, Amerika Devletleri Kalkınma Bankası, Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü, Interpol, Amerikan Devletleri Örgütü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı, BM, Dünya Bankası, Dünya Gümrük Örgütü.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms