• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

filthy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14573

ana kullanım

01. pis 02. kirli 03. kaba 04. çirkin 05. berbat 06. bok gibi 07. çepel 08. çok pis 09. dehşetli 10. galiz 11. mundar 12. murdar 13. nefret uyandırıcı 14. tiksindirici 15. açık saçık 16. aşırı 17. ayıp 18. çepelli 19. çirkef 20. iğrenç 21. kaka 22. kenef 23. kirli kokoş 24. müstehcen 25. müthiş 26. pasaklı

argo

01. çamur

mecaz

01. açık saçık 02. müstehcen

FILTHY = ['filti] adjective
1 pis, kirli * eşanlamlı : dirty, mucky, grimy, unwashed, foul, unclean, polluted * karşıtanlamlı : clean, pure
İngilizce örnek : The Japanese tourists complained that the hotel was filthy.
Türkçe çevirisi : Japon turistler otelin pis olduğundan şikâyet etti.
İngilizce örnek : You mustn't swim in this filthy river.
Türkçe çevirisi : Bu pis nehirde yüzmemelisin.
2 kaba, çirkin * eşanlamlı : vulgar, obscene, lewd, indecend, bawdy

ilgili sözler / related words

1: 0 ms