• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

filthy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 14573

FILTHY = ['filti] adjective
1 pis, kirli * eşanlamlı : dirty, mucky, grimy, unwashed, foul, unclean, polluted * karşıtanlamlı : clean, pure
İngilizce örnek : The Japanese tourists complained that the hotel was filthy.
Türkçe çevirisi : Japon turistler otelin pis olduğundan şikâyet etti.
İngilizce örnek : You mustn't swim in this filthy river.
Türkçe çevirisi : Bu pis nehirde yüzmemelisin.
2 kaba, çirkin * eşanlamlı : vulgar, obscene, lewd, indecend, bawdy

ilgili sözler / related words

1: 0 ms