• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fiili

Türkçe - İngilizce

fiili = edimsel [eski terim - öz Türkçe]

fiili = eylemsel [eski terim - öz Türkçe]

FİİLİ = (fiili nedir; fiili ne demek; fiili İngilizcesi) 1. Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş): «Bu baklanın ağızdan çıkışı artık sadece fiilî bir hareketle olabilir.» - N. F. Kısakürek. 2. fel. Edimsel.

FİİLİ = (fiili nedir; fiili ne demek; fiili İngilizcesi) Kapı, pencere ve dolabın sürgüsü ya da mandalı.

ilgili sözler / related words

arazi üzerindeki fiili tasarruf hakkı arazinin fiili tasarruf hakkı bir başka yerde fiili koruma bir devleti fiili olarak tanıma cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı düşman kuvvetler fiili kuvvesi düşman kuvvetleri fiili kuvveti emir fiili eşya üzerinde fiili tasarruf fiili ağırlık fiili aşınma fiili atmosfer fiili ayrılık fiili ayrım fiili başlangıç fiili bekleme süresi süreci fiili bitiş fiili bitiş tarihi fiili bozuk fiili büyüme hızı fiili büyüme oranı fiili çalışma fiili değer fiili döviz kuru fiili durum fiili durum incelemesi fiili envanter fiili envanter sayımı fiili evapotranspirasyon fiili fiyat fiili genel imalat maliyeti fiili giriş fiili görev durumu fiili görev yapan personel fiili hâkimiyet fiili hareket zamanı fiili hasar fiili hata fiili hizmet fiili hizmet süresi fiili hizmet süresi zammı fiili hizmet zammı fiili hükümet fiili iflas fiili ihanet fiili ihracat fiili ihraç tarihi fiili ikametgâh fiili ilk hız fiili iniş zamanı fiili iş merkezi fiili iş saati fiili işbirliği fiili işgal fiili işlev fiili ithalat fiili kadro fiili kalkış saati fiili kalkış zamanı fiili kapasite fiili karar organı fiili karine fiili kontrol fiili konut fiili kullanım fiili kur fiili kuvve fiili kuvvet fiili kuvvet yüzdesi fiili livata fiili livata muayenesi fiili mahkeme fiili maliyet fiili maliyet değeri fiili maliyetler fiili malzeme kullanımı fiili memur fiili moratoryum fiili muhtemel veya derdest yasal talep fiili mütekabiliyet fiili nesil esasına dayanan hayat tabloları fiili nesil esaslı hayat tabloları fiili nüfus fiili olarak tanıma fiili ortaklık fiili ödeme tarihi fiili ölüm fiili rakip fiili rekabetçi fiili sayım fiili serbest dolaşım fiili sınır fiili somaj hali fiili standart fiili sulama modülü fiili süre fiili şiddet fiili şirket fiili talep fiili tanıma fiili tasarruf fiili tatbikat fiili tecavüz fiili tedavül fiili tekel fiili tekel durumu fiili temas fiili temsil fiili toplam talep fiili uygulama fiili ücret oranı fiili üretim fiili üretim azami üretim oranı fiili üretim miktarı fiili üretimin maksimum üretime oranı fiili varış saati fiili varış zamanı fiili vergi hâsılatı hesaplamaları fiili vergi oranı fiili verim fiili veya şarta bağlı fiili yansıma fiili yatırım fiili zilyedlik fiili zilyet fiili zilyetlik gerçekleşen çalışmanın fiili maliyeti haksız fiili işleyen kimse harekât alanı fiili kuvvesi hparola sistemiarekat alanı fiili kuvvesi hukuki sebebe dayanmıyan fiili zilyetlik ikinci derecede fiili tecavüz kanuni bir vazife zımnında işlenen adam öldürmek fiili kişiye karşı fiili tecavüz muayyen bir hareket tarzı neticesinde zımnen mevcut sayılan fiili veya hukuki durumun sonradan inkâr edilememesi orijinal maliyet; fiili maliyet sakatlama fiili sınama fiili sınır fiili standart ve fiili işçilik maliyeti farkı stratejik fiili kadro mevcudu stratejik kolordu fiili kadro mevcudu suç sayılmıyan adam öldürmek fiili süre fiili şahsa karşı fiili tecavüz taammütsüz icra olunan adam öldürme fiili uluslararası fiili kuvve yüksek fiili borç

1: 0 ms