• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fierce

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6442

FIERCE = [fiıs] adjective
azılı, acımasız, vahşi, kızgın * eşanlamlı : savage, furious, ferocious, vicious, threatening, wild, brutal, barbarous, bloodthirsty, cruel * karşıtanlamlı : harmless, gentle
İngilizce örnek : The fierce dog barked very loudly at the guest.
Türkçe çevirisi : Azgın köpek çok yüksek bir sesle misafire havladı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms