• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ferocious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17561

FEROCIOUS = [fı'rouşıs] adjective
vahşi, yırtıcı; azgın * eşanlamlı : wild, fierce, savage, vicious, bestial * karşıtanlamlı : gentle, calm
İngilizce örnek : The battle was fought by two ferocious armies.
Türkçe çevirisi : Savaş iki amansız ordu arasında geçti.

FEROCIOUS nasıl okunur, okunuşu /fı'rouşıs/ sıfat

1: 0 ms