• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fedai

Türkçe - İngilizce

fedai = gönüllü [eski terim - öz Türkçe]

fedai = koruma [eski terim - öz Türkçe]

fedai = koruman [eski terim - öz Türkçe]

FEDAİ = (fedai nedir; fedai ne demek; fedai İngilizcesi) 1. Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan kimse: «İlk zamanlar sadık fedailerini sık sık gelip yokladılar.» - = H. Taner.

fedai = cânbâz [Türkçe - Osmanlıca]

fedai = canefşân [Türkçe - Osmanlıca]

fedai = cânfeşân [Türkçe - Osmanlıca]

fedai = pâkbâz [Türkçe - Osmanlıca]

fedai

İngilizce - Türkçe

ilgili sözler / related words

1: 0 ms