• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

feasible

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7124

FEASIBLE = ['fi: zıbıl] adjective
yapılabilir, makul, mantıklı * eşanlamlı : practicable, workable; possible, likely, reasonable, probable
İngilizce örnek : Building a bridge across this river doesn’t sound a feasible project.
Türkçe çevirisi : Bu ırmak üzerinde bir köprü yapmak mantıklı bir proje gibi görünmüyor.
İngilizce örnek : Is the scheme feasible?
Türkçe çevirisi : Proje uygulanabilir (yapılabilir) mi?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms