• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fearful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7239

FEARFUL = ['fiıfıl] adjective
1 korkunç * eşanlamlı : afraid, frightened, scared, frightful, horrible
İngilizce örnek : The atomic bomb is a fearful weapon.
Türkçe çevirisi : Atom bombası korkunç bir silah.
2 endişeli, kaygılı; korkan * eşanlamlı : uneasy, anxiofus, nervous
İngilizce örnek : The students are rather fearful of the new principal.
Türkçe çevirisi : Öğrenciler yeni müdürden bayağı korkuyor.

FEARFUL nasıl okunur, okunuşu /'fiıfıl/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms