• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fall

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 781

ana kullanım 1

01. düşmek 02. azalmak 03. düşüş göstermek 04. inmek 05. yağmak 06. yıkılmak 07. çökmek 08. yaralanmak 09. ölmek 10. vurulmak 11. yenilmek 12. işgal edilmek 13. asılmak 14. rastlamak 15. denk gelmek 16. sarkmak 17. aşağı sallanmak 18. olmak 19. alçalmak 20. aşağı düşmek 21. çatışma çıkmak 22. çığ düşmek 23. dolmak 24. ele geçirilmek 25. fethedilmek 26. gelmek 27. kar yağmak 28. karanlık basmak 29. meyletmek 30. ortalık kararmak 31. oturmak 32. paldır küldür düşmek 33. parçalanmak 34. rahatsızlanmak 35. serinlemek 36. sukut etmek 37. sular kararmak 38. tam yerine rast gelmek 39. tam yerine rastgelmek 40. tünmek 41. yer yerinden oynamak 42. yere inmek 43. yokuş aşağı olmak 44. yüksekten akmak 45. yüksekten düşmek 46. alınmak 47. basmak 48. bölümlere ayrılmak 49. dağılmak 50. devrilmek 51. dökülmek 52. eğimli olmak 53. gece çökmek 54. gerilemek 55. günah işlemek 56. hastalanmak 57. ilişmek 58. inkıraz bulmak 59. isabet etmek 60. karanlık bastırmak 61. sakıt olmak 62. şeytana uymak 63. tam yerine denk gelmek 64. tenezzül etmek 65. ucuzlamak 66. yatağa düşmek 67. yuvarlanmak 68. zapt edilmek

ana kullanım 2

01. düşüş 02. düşme 03. azalma 04. çöküş 05. yıkılma 06. sonbahar 07. güz 08. ahlakını kaybetme 09. akma 10. alçalma 11. çavlan 12. çökme 13. döküm 14. düşüş mesafesi 15. ele geçirme 16. ele geçme 17. günah işleme 18. güzlük 19. hazan 20. irtifa 21. meyil 22. plise 23. serinleme 24. sukut 25. yağış miktarı 26. yaprak dökümü 27. yavrular 28. yıkılış 29. yükseklik 30. yüksekten akış 31. zapt 32. çağlayan 33. dökülme 34. dökülüş 35. düşüm 36. eğim 37. fırfır 38. inme 39. kat 40. şelale 41. tuş 42. ucuzlama 43. yağış 44. yamaç 45. yavrulama

askeri

01. kaldırma halatı

denizcilik

01. trenti 02. tirenti

güreş

01. rakip güreşçiyi tuş yapmak 02. tuş

halter

01. tuş yapmak

inşaat

01. düşü 02. şüt

mimarlık

01. halat 02. ip

ormancılık

01. düşük yüksekliği 02. düşüş yüksekliği

tarım

01. ağaç devirmek 02. ağaç kesmek

teknik

01. göçük 02. hidrolik yük

tenis

01. karşıdan gelen topun, oyuncu vurmadan kendi sahasında iki kez sekmesi

yerbilim

01. göçme

FALL = Herhangi bir meteorolojik aletin okunan değerinin azalması, düşmesi durumunda kullanılan terim. Kuzey yarımküre için, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını içeren Sonbahar mevsimi. Aynı zamanda bu terim kar yağışı içinde kullanılır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

FALL = [fo: l] verb
fell [fel], fallen ['fo: lın] verb
1 düşmek * eşanlamlı : drop, fall down * karşıtanlamlı : rise
İngilizce örnek : The apple fell from the tree.
Türkçe çevirisi : Elma ağaçtan düştü.
İngilizce örnek : It's easy to fall over on the ice.
Türkçe çevirisi : Buzda düşmek kolaydır.
İngilizce örnek : The saucepans fell onto the floor with a great clatter.
Türkçe çevirisi : Saplı tencere büyük bir tangırtı ile yere düştü.
İngilizce örnek : The vase fell on the floor and broke.
Türkçe çevirisi : Vazo yere düştü ve kırıldı.
İngilizce örnek : The carpet caught fire when the cigarette fell from the ashtray.
Türkçe çevirisi : Sigara kül tablasından düşünce halı tutuştu.
2 azalmak, düşüş göstermek * eşanlamlı : decline, decrease, lessen, lower, diminish * karşıtanlamlı : rise, increase, climb
İngilizce örnek : Prices are falling.
Türkçe çevirisi : Fiyatlar düşüyor.
İngilizce örnek : Computer costs are falling each year.
Türkçe çevirisi : Bilgisayar fiyatları her yıl düşüyor.
3 inmek * eşanlamlı : go down
4 yıkılmak, çökmek * eşanlamlı : slump, crash, collapse, fall in
5 rastlamak, denk gelmek
İngilizce örnek : Are you sure Christmas will fall on a Saturday this year?
Türkçe çevirisi : Noelin bu yıl cumartesiye rastlayacağından emin misin?
¤ noun
1 düşüş, düşme * eşanlamlı : drop, decline * karşıtanlamlı : rise
İngilizce örnek : The main road has been blocked by a fall of rock.
Türkçe çevirisi : Ana yol, bir kayanın düşmesi ile tıkandı.
2 azalma, düşüş
3 çöküş, yıkılma * eşanlamlı : collapse
4 AE. sonbahar, güz
İngilizce örnek : The leaves on the trees turn brown or yellow every fall.
Türkçe çevirisi : Her sonbaharda ağaçların yaprakları kahverengi veya sarıya dönüşür.
* fall back = geri çekilmek
* fall back on = (başka bir yola/şeye) başvurmak, çaresizlikten kullanmak
İngilizce örnek : If the worst comes to the worst, we've got our savings to fall back on.
Türkçe çevirisi : Üst üste kötü şeyler olursa, kullanabileceğimiz birikimimiz var.
İngilizce örnek : We have plenty of meatballs; we can fall back on them if they stay for dinner.
Türkçe çevirisi : Çok köftemiz var, akşam yemeğine kalırlarsa onları kullanabiliriz.
* fall behind = geri kalmak, zamanında bitirememek
İngilizce örnek : If you attend classes regularly, you won't fall behind.
Türkçe çevirisi : Derslere düzenli olarak gelirsen geri kalmazsın.
İngilizce örnek : John is falling behind the rest of the class.
Türkçe çevirisi : John sınıftaki diğerlerinden geri kalıyor.
* fall for = 1 kazıklanmak, aldatılmak
İngilizce örnek : I am surprised that you have fallen for such a simple trick.
Türkçe çevirisi : Böyle basit bir numaraya aldanmana şaşırdım.
2 kon. -e âşık olmak
İngilizce örnek : I fell for you the moment I saw you.
Türkçe çevirisi : Seni gördüğüm an sana vuruldum.
İngilizce örnek : He fell for a tall blonde.
Türkçe çevirisi : Uzun boylu bir sarışına aşık oldu.
* fall off = (kalite, miktar, vb) düşmek
İngilizce örnek : Do you think trade will fall off during Ramadan?
Türkçe çevirisi : Sence ticaret (işler) Ramazanda düşüş gösterir mi?
İngilizce örnek : His business has fallen off since he moved to a suburban shopping centre.
Türkçe çevirisi : Şehir dışında bir alışveriş merkezine taşındığından beri işleri düşüş gösterdi.
* fall out (with sb) = münakaşa etmek, bozuşmak, küsmek
İngilizce örnek : I've fallen out with my parents again.
Türkçe çevirisi : Yine anne babamla kavga ettim.
İngilizce örnek : The brothers fell out over the inheritance.
Türkçe çevirisi : Erkek kardeşler miras yüzünden bozuştu.
İngilizce örnek : The newly-weds fell out last week.
Türkçe çevirisi : Yeni evli çift geçen hafta bozuştu.
İngilizce örnek : I hate falling out with my friends.
Türkçe çevirisi : Arkadaşlarımla bozuşmayı hiç sevmem.
İngilizce örnek : She has fallen out with her boyfriend.
Türkçe çevirisi : Erkek arkadaşı ile bozuştu.
* fall through = suya düşmek, başarısız olmak
İngilizce örnek : All our plans fell through because of my sudden illness.
Türkçe çevirisi : Ani hastalığım nedeniyle bütün planlarımız suya düştü.
İngilizce örnek : If you follow my advice, your project will not fall through.
Türkçe çevirisi : Tavsiyemi dinlersen projen başarısız olmaz.
İngilizce örnek : My plans to go to Germany have fallen through. I couldn't get the visa.
Türkçe çevirisi : Almanya’ya gitme planlarım suya düştü. Vize alamadım.

ilgili sözler / related words

a lovely fall a reed before the wind lives on while mighty oaks do fall a reed before the wind lives on, while mighty oaks do fall abnormal cathode fall about to fall down abrupt fall of temperature acceleration of free fall accidental fall angle of fall anode fall apple does not fall far from the tree armstand back fall artificial rain fall as night began to fall ash fall baffle fall be about to fall apart be taken fall or take ill bed fall better sit still than rise and fall boat fall break somebody's fall broad-crested fall burton fall cap fall cargo fall cargo fall fairlead cascade fall cat fall cat tackle fall cathode fall cause rain to fall cause to fall causing to fall closed conduit fall complete fall constant fall method constant fall stage-discharge relation contaminant fall out contracted fall crop fall cross fall cumulative amount of snow fall curtain fall cylinder fall davit fall debris fall decline and fall of the direction of fall divided we fall dock fall down fall drowned fall duration of rain fall dust fall earth fall everything will fall into place everything will fall together face fall fall a prey to fall a prey to wolves fall a victim to fall aboard fall about fall about laughing fall about with laughter fall abundantly and continuously fall afoul fall all one's full length on the ground fall among fall among the thieves fall and rise fall apart fall apart at the seams fall armyworm fall arrest harness fall arrester fall arresting systems fall as a result of landing fall asleep fall astern fall asunder fall at fall at somebody's feet fall athwart fall away fall away (from a shore or a fleet) fall away shot fall back fall back (from something) fall back an fall back area fall back on fall back on somebody or something fall back on somebody/something fall back to one's old habits fall back upon fall back upon a thing fall backwards fall behind fall behind (with something) fall behind schedule fall behind with fall below fall between fall between two stools fall breaking fall budding fall by 5.0 percent fall by the wayside fall cloud fall crocus fall dandelion fall desperately in love fall dormancy fall down fall down a precipice fall down in a fit fall down on fall down on the job fall drop in series fall due fall eyleminin geçmiş zaman ortacı fall eyleminin ikinci hali fall eyleminin üçüncü hali fall fast asleep fall fia love with fall flat fall flat on its face fall flat on one's face fall flat on the face fall flat on the ground fall for fall for a trick fall for it fall for somebody fall for somebody line and sinker fall for somebody or something fall for something fall for something hook fall for something hook line and sinker fall for trick fall foul fall foul of fall foul of somebody fall foul of somebody or something fall from fall from esteem fall from exhaustion fall from favor fall from favour fall from grace fall from power fall from the frying pan into the fire fall from the horse fall frozen with fall guy fall hard fall head over heels fall head over heels in the road fall heels over head in love fall heir to fall ill fall in fall in a faint fall in a heap fall in and out of love fall in battle fall in by twos fall in disuse fall in faint fall in great quantities fall in groundwater level fall in line with fall in love fall in love (with somebody) fall in love (with) fall in love with fall in love with somebody fall in place fall in price fall in production fall in ruin fall in soft fall in sprinkle fall in step fall in step with fall in temperature fall in to the midst fall in unemployment fall in value fall in with fall in with a person's views fall in with one's plans fall in with somebody fall in with somebody or something fall in with something fall ing-in fall into fall into a brown study fall into a decline fall into a faint fall into a fit fall into a habit fall into a mistake fall into a rage fall into a reverie fall into a trap fall into a vicious circle fall into abeyance fall into adversity fall into an ambush fall into an argument fall into arrears fall into confusion fall into contempt fall into conversation with fall into decay fall into dire straits fall into disagreement fall into discredit fall into disfavor fall into disfavour fall into disrepair fall into disrepute fall into disuse fall into ecstasy fall into error fall into hands of fall into its place fall into line fall into line with fall into oblivion fall into obloquy fall into one's lap fall into one's own trap fall into pieces fall into place fall into ruin fall into sin fall into somebody's hands fall into step with fall into temptation fall into the habit of fall into the hands of fall into the notion that fall into the right hands fall into the same mistake fall into the trap fall into the trap of doing something fall into the water fall into the wrong hands fall into thehands of moneylenders fall into trouble fall irrigation fall line fall martyr fall masthead fall meaningless on something fall newsletter fall of a weir fall of atmospheric pressure fall of leaves fall of needles fall of one's chair fall of pressure fall of production fall of roof fall of temperature fall of the leaf fall of the price fall of tide fall off fall off a horse fall off on one wing fall off one's chair fall off the floor fall off the horse fall on fall on all fours fall on deaf ears fall on evil days fall on hard times fall on landing fall on neck fall on one's back fall on one's face fall on one's feet fall on one's head fall on one's knees fall on one's neck fall on one's sword fall on somebody fall on somebody or something fall on somebody's neck fall on stony ground fall on the evil days fall on the puck fall on top of another fall out fall out (with somebody) (about something) fall out (with somebody) (over something) fall out about somebody fall out of fall out of favor fall out of favour fall out of love fall out of one's pew fall out of the frying pan into the fire fall out of use fall out with fall out with somebody fall out with somebody over something fall outside fall outside the provision fall outside the scope of the regulation fall over fall over backwards fall over backwards to do something fall over oneself fall over oneself to do something fall over something fall over the edge of the cliff fall overboard fall passionately in love fall passionately in love (with) fall pig fall pipe fall planting fall plowing fall pregnant fall prey to fall prostrate fall pull quote fall range fall seeding fall semester fall senseless fall short fall short (of something) fall short of fall short of expectations fall short of one's expectation fall short of the mark fall sick fall sidebar fall somebody's clutches fall sowing fall stage-discharge relation fall structure fall through fall through one's chair fall through the floor fall tillage fall time fall to fall to (somebody) fall to one fall to one's lot fall to one's share fall to pieces fall to somebody fall to somebody's lot fall to somebody's share fall to the enemy fall to the ground fall treatment fall under fall under a category fall under control fall under one's control fall under the act fall under the hammer fall upon fall upon a person's neck fall upon hard times fall upon somebody or something fall velocity fall victim fall victim to fall victim to somebody's wrath fall victim to wrath fall website fall webworm fall wind fall with fall within fall within one's cognizance fall within the scope of the regulation flumed fall foot fall for night to fall for rain to fall for use in the fall free fall free fall lifeboat free fall orifice free fall pipe outlet free fall weir free over fall weir fruit fall full fall in series glacis type fall glacis type fall structure hail fall he that is down need fear no fall heavy fall heavy fall in prices heavy snow fall height of drop or fall height of fall ice fall if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch in fall dress in the fall in the fall of inclined fall inclined fall structure inglis type fall intensity of snow fall leaf fall left fall and set (the lower sails) let fall let fall a perpendicular let fall and lower (the lower sails)! let fall and set let fall to drop let the chips fall where they may lie that deceives, me once, shame fall him; if he deceives me twice, shame fall me line of fall loss on fall main fall sensor married fall massed fall mean annual rain fall meter fall montague fall montague type fall natural fall near fall needle fall net fall no matter what happens even if the sky should fall nonregulating fall normal cathode fall normal fall method normal fall stage-discharge relation not to fall short (of) not to let something fall notch fall nuclear fall out operate for a fall over fall dam point of fall pool and fall fishway poona type fall potential fall pressure fall pretend to fall pride goes before a fall pride goeth before a fall pulse fall time quadrant angle of fall quick to fall in love rain fall recorder rate of fall regulating fall ride for a fall riding for a fall rise and fall rise and fall pendant rise and fall with rock fall roof fall sarda type fall sea level fall sharp fall in prices single fall slope of fall snow fall speculate on the fall speed of fall spontan leaf fall spontaneous leaf fall stand or fall steep fall stepped fall stop cooling sea water pump if the water temperature tends to fall straight glacis fall submerged fall surface fall tackle fall temperature fall the bigger they are, the harder they fall the higher up, the greater the fall the highest tree has the greatest fall the party will fall flat without you totter to its fall trapezoidal notch fall try a fall with somebody

1: 1 ms