• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fake

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15407

ana kullanım 5

FAKE = [feyk] noun
1 sahte, taklit * eşanlamlı : imitation, counterfeit, forgery, copy
İngilizce örnek : I suspect this watch is a fake.
Türkçe çevirisi : Bu saatin sahte olmasından kuşkulanıyorum.
2 sahtekâr * eşanlamlı : charlatan, fraud, impostor, cheat
¤ adjective
sahte * eşanlamlı : counterfeit, forged, false, phoney * karşıtanlamlı : genuine, real
İngilizce örnek : He was caught selling fake diamonds.
Türkçe çevirisi : Sahte elmasları satarken yakalandı.
¤ verb
taklidini/sahtesini yapmak * eşanlamlı : counterfeit, forge, falsify, pretend, feign

FAKE = nasıl okunur, okunuşu /feyk/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms