• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

faiz

Türkçe - İngilizce

ad / noun 1 – banking

FAİZ = (faiz nedir; faiz ne demek; faiz İngilizcesi) ödünç verdiği paradan ötürü alacaklının borçludan sağlayacağı gelir.

FAİZ = (faiz nedir; faiz ne demek; faiz İngilizcesi) Paranın, banka hesabı, devlet tahvili, ticari borç gibi uygulamalar sonunda kazanç olarak ortaya çıkardığı ve vergiye tabi olan gelirdir.

FAİZ = (faiz nedir; faiz ne demek; faiz İngilizcesi) Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi.

faiz = artar [eski terim - öz Türkçe]

faiz = ürem [eski terim - öz Türkçe]

FAİZ = (faiz nedir; faiz ne demek; faiz İngilizcesi) 1. İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema. 2. Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli.

FAİZ = (faiz nedir; faiz ne demek; faiz İngilizcesi) 1. Üretim faktörlerinden sermayenin getirisi. 2. Fon istem ve sunumunun karşılaşması sonucu oluşmuş fon fiyatı.

faiz = fâiz [Türkçe - Osmanlıca]

faiz = nemâ [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

365 gün üzerinden hesaplanan faiz aciyo faiz kuramı aciyo faiz teorisi acyo faiz kuramı acyo faiz teorisi adi faiz akdi faiz akdi faiz oranı alınan faiz altı ayda bir faiz işleme ana faiz oranı ana para ve faiz ana para ve faiz ödemeleri ikiden çok kişi tarafından garanti edilen tahvil anapara ve faiz ani faiz anlık faiz ara faiz artan oranlı faiz artmak (para, faiz vb) asgari faiz asgari faiz oranı asgari kredi faiz oranı aşırı faiz aşırı faiz alan aşırı faiz alarak aşırı yüksek faiz avro bölgesi bankalararası gecelik faiz oranı aylık faiz aylık faiz oranı nedir azami faiz oranı banka faiz haddi banka faiz oranı banka faiz ve komisyon giderleri banka kredi faiz oranları bankada faiz oranı bankalar arası avro faiz oranı bankalar arası faiz oranı bankalar arası gecelik faiz oranı bankalar arası para piyasası faiz oranı bankalar arası uygulanan faiz oranı bankaların ihbar faiz haddi bankanın kısa vadeli ihbarsız kredilere uyguladığı faiz basit faiz basit faiz oranı başa baş faiz oranı baz faiz baz faiz oranı bedel, sigorta, nakliye ücreti, faiz ve kambiyo bedel, sigorta, nakliye ücreti, komisyon ve faiz bedel, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo bedel, sigorta, navlun, komisyon ve faiz bedel, sigorta, taşıma gideri, faiz ve kambiyo bedel, sigorta, taşıma gideri, komisyon ve faiz bedel, sigorta, taşıma ücreti, faiz ve kambiyo bedel, sigorta, taşıma ücreti, komisyon ve faiz beklenen faiz beklenen faiz oranı beklenen reel faiz oranı belirtilen faiz oranı belli bir faiz haddinden aşağı parasını işletmeyen sermayedar bileşik faiz bileşik faiz faktörü bileşik faiz formülü bileşik faiz hesabı bileşik faiz hesaplamak bileşik faiz hesaplaması bileşik faiz hesaplamasında baliğ bileşik faiz katsayısı bileşik faiz oranı bileşik faiz ödemek bileşik faiz ve indirgeme faktörleri bileşik faiz yöntemi bileşik faiz yürütme bir hafta vadeli repo faiz oranı bir sonraki faiz ödemesi hariç bir sonraki faiz ödemesi ile birlikte birikmiş faiz birleşik faiz biyolojik faiz oranı bono kırma faiz haddi borç senetleri için tahakkuk etmiş faiz borç verilen paradan alınan faiz borçtan alınan faiz brüt faiz bu hesaba faiz ödüyor musunuz cari faiz cari faiz oranı cezai faiz çift faiz kuramı daimi faiz dalgalı faiz oranı değişken faiz değişken faiz oranı değişken faiz oranlı tahvil değişken oranlı faiz denge faiz oranı devamlı bileşik faiz dibs faiz gelirleri diğer faiz gelirleri doğal faiz oranı dönem sonunda ödenebilir (kira, faiz vb) dönemsel faiz düşük faiz efektif faiz oranı ek faiz eksi faiz oranı emsal faiz oranı en az faiz oranı en düşük faiz en düşük faiz oranı en düşük kredi faiz oranı en iyi faiz oranınız nedir en yüksek faiz oranı enbüyük faiz oranı enyüksek faiz oranı ertelenerek toplam borca eklenen faiz ile ilgili eşdeğer aylık faiz oranı etkin faiz oranı etkin faiz yöntemi euro bankalararası faiz oranı fahiş faiz faiz alacağı faiz alacakları karşılığı avans faiz almak faiz ara kazancı faiz arbitrajı faiz artırımı faiz bakayası faiz bakiyesi faiz belgesi faiz birikimi faiz birikimi (sermayeye katılan) faiz borcu faiz değerdeşliği faiz değerdeşliği kuramı faiz değeri faiz değişikliklerine karşı duyarlı faiz dengeleme vergisi faiz dışı açık faiz dışı bütçe açığı faiz dışı bütçe dengesi faiz dışı bütçe fazlası faiz dışı bütçe giderleri faiz dışı fazla faiz dışı gelir faiz dışı gelirler faiz dışı gider faiz dışı giderler faiz dışı harcama faiz dışı harcamaları faiz dışı hükümet harcamaları faiz dışı konsolide bütçe açığı faiz dışı konsolide bütçe dengesi faiz dışı konsolide bütçe fazlası faiz dışı konsolide bütçe harcamaları faiz dışı merkezi yönetim bütçe açığı faiz dışı merkezi yönetim bütçe dengesi faiz dışı merkezi yönetim bütçe fazlası faiz dönemi faiz esnek faiz eşitleme vergisi faiz eşitleyici vergi faiz faktörü faiz farkı iade fonu faiz farkı iadesi faiz farklılığı faiz fiyatı faiz formülü faiz gelir ve gideri faiz geliri faiz gelirine faiz yürütülmesi faiz gelirleri faiz gelirleri hesabı faiz getiremeyen faiz getiren faiz getiren hesap faiz getiren kıymetler faiz getiren sermaye faiz getiren varlıklar faiz getiren yatırım faiz getirisi faiz getirmek faiz getirmek (hesap/bono) faiz getirmeyen hesap faiz getirmeyen mevduat faiz getirmeyen senet faiz getirmeyen tahvil faiz getirmeyen tahviller faiz getirmiyen tahvil faiz gideri faiz giderleri faiz haddi faiz hadleri faiz hadlerinin geleceği faiz harcamaları faiz harcaması faiz hariç faiz hesabı faiz hesaplama faiz ilave edilmeden önceki fiyat faiz ilâvesiyle faiz indirimi faiz işlemek faiz kanalı faiz kapsamı faiz kârı faiz karşılama oranı faiz karşılama sayısı faiz karşılığında borç para vermek faiz karşılığında borç vermek faiz karşılığında ödünç para vermek faiz karteli faiz kaybı faiz koridoru faiz kuponu faiz kur makası faiz kuramları faiz mahsubu faiz maliyeti faiz marjı faiz miktarı faiz mülkiyeti faiz nisbeti faiz nispeti faiz oranı faiz oranı beklentiler kuramı faiz oranı etkisi faiz oranı futures sözleşmesi faiz oranı nedir faiz oranı özellikleri faiz oranı parite teorisi faiz oranı paritesi faiz oranı riski faiz oranı riskinden korunan portföy faiz oranı swapı faiz oranı takası faiz oranı tavanı faiz oranı vadeli işlem takası faiz oranı yüksek para faiz oranındaki değişmeler karşısında esnek faiz oranındaki değişmeler karşısında esnek olmayan faiz oranını düşürme faiz oranının arttırılması faiz oranları faiz oranları–enflasyonun etkisi faiz oranlarında artış faiz oranlarını düşük tutma faiz oranlarını indirmek faiz oranlarının risk yapısı faiz oranlarının vade yapısı faiz oranlı vadeli işlemler faiz ödeme gücü faiz ödemek faiz ödemeleri faiz ödemeleri hariç faiz ödemeniz gerekir faiz ödemesi faiz ödemesi hariç faiz ödemesini ertelemek faiz ödemesiz fakat vergiden muaf ikramiyeli bono faiz ödemesiz tahvil faiz öncesi aşırı değer faiz paritesi faiz paritesi eşitliği faiz paritesi kuramı faiz riski faiz sabit böleni faiz sübvansiyonu faiz svapı faiz swapı faiz tabanı faiz tabloları faiz tablosu faiz tahakkuku faiz tahvili faiz takası faiz tavanı faiz teorileri faiz teorisi faiz varantı faiz ve acyo faiz ve ana paranın ödeneceği garanti edilmiş tahvil faiz ve diğer borç giderleri faiz ve kârı sermayeye katmak faiz ve primler faiz ve satış benzeri masrafların eklenmesi faiz ve tefecilik faiz ve vergiden önceki gelir faiz ve vergiden önceki kârın faiz giderlerine oranı faiz ve vergiden önceki kazanç faiz vergisi kalkanı faiz veya sair gelirleri sermayeye katmak faiz veya temettüden elde edilen para faiz yasağı faiz yatırmak faiz yolu faiz yüklenen borçlar faiz yürütmek faiz yüzdeli değerli kâğıt faiz yüzdesi faize faiz yürütme faize faiz yürütmek faize faiz yürütülmesi farazi faiz farzedilen faiz federal faiz oranı finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı finansal kiralama sözleşmesinde saklı faiz oranı finansal kiralama sözleşmesinde zımni faiz oranı finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı finansal kiralamada saklı faiz oranı finansal kiralamada zımni faiz oranı fisher'in faiz teorisi fiyat, sigorta, nakliye ücreti, faiz ve kambiyo fiyat, sigorta, nakliye ücreti, komisyon ve faiz fiyat, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo fiyat, sigorta, navlun, komisyon ve faiz fiyat, sigorta, taşıma gideri, faiz ve kambiyo fiyat, sigorta, taşıma gideri, komisyon ve faiz fiyat, sigorta, taşıma ücreti, faiz ve kambiyo fiyat, sigorta, taşıma ücreti, komisyon ve faiz forward faiz oranı sözleşmesi garantili faiz gayri safi faiz gecelik faiz gecelik faiz oranı gecelik pozisyon tutan foreksçiye ödenen faiz gecikmeli faiz gecikmeli faiz belgesi gecikmiş faiz geciktirilen faiz ödemesi geciktirilen faiz ödemesi sertifikası geçerli faiz oranı geçmiş dönem faiz karşılığı gelecekte faiz karşılığı gerçek faiz gerçek faiz getirisi gerçek faiz oranı gerçek faiz oranları gerçekleşen faiz gerçekleşen reel faiz oranı gösterge faiz oranı gözetimli faiz gözetimli faiz oranı gözlemlenen faiz oranı güdümlü faiz oranı günlük faiz günlük faiz hesabı günlük faiz oranı güvenceli faiz ara kazancı güvenceli faiz arbitrajı güvencesiz faiz ara kazancı hazine bonosu faiz oranı hiç faiz ödememek hiçbir faiz şartı olmaksızın hükümetçe belirlenen faiz oranı ıskonto faiz oranı iki ülkede faiz oranları arasındaki fark ikrazat tahvillerine ödenen faiz ikrazdan alınan faiz ingiltere bankası faiz haddi inşaat sırasıda faiz inşaat süresince faiz interbank faiz oranı işlemiş faiz itibari faiz kanuna aykırı faiz kanuni faiz kanuni faiz haddi kanuni faiz oranı kanunsuz faiz kazanca göre faiz ödeyen bono kazanç ve faiz kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri kırmızı faiz kısa vadede ortalama faiz oranları kısa vadeli faiz oran kısa vadeli faiz oran (short-term interest rate) kısa vadeli faiz oranı kira veya faiz türünden gelir kira ya da faiz geliri alan kimse kiracının alternatif borçlanma faiz oranı klasik faiz kuramı klasik faiz teorisi konsolide kamu kesimi faiz dışı açığı konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi konsolide kamu kesimi faiz dışı fazlası korumasız faiz arbitrajı kredi faiz haddi kredi faiz oranı kredi faiz tavanı kredilerden alınan faiz kredili menkul kıymet işlemlerinden faiz gelirleri kupon faiz oranı lehte aleyhte faiz libor üzeri faiz lombard faiz oranı londra bankalar arası faiz oranı londra bankalar arası kredi faiz oranı (london interbank offer rate) londra bankalararası faiz oranı londra bankalararası faiz oranı (london interbank offered rate) londra bankalararası kredi faiz oranı londra bankalararası mevduat faiz oranı londra bankalararası para piyasası faiz oranı londra bankaları mevduat faiz haddi maksimum faiz oranı mal bedeli, sigorta, nakliye ücreti, faiz ve kambiyo mal bedeli, sigorta, nakliye ücreti, komisyon ve faiz mal bedeli, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo mal bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve faiz mal bedeli, sigorta, taşıma gideri, faiz ve kambiyo mal bedeli, sigorta, taşıma gideri, komisyon ve faiz mal bedeli, sigorta, taşıma ücreti, faiz ve kambiyo mal bedeli, sigorta, taşıma ücreti, komisyon ve faiz maliyet, sigorta, nakliye ücreti, faiz ve kambiyo maliyet, sigorta, nakliye ücreti, komisyon ve faiz maliyet, sigorta, navlun, faiz ve kambiyo maliyet, sigorta, navlun, komisyon ve faiz maliyet, sigorta, taşıma gideri, faiz ve kambiyo maliyet, sigorta, taşıma gideri, komisyon ve faiz maliyet, sigorta, taşıma ücreti, faiz ve kambiyo maliyet, sigorta, taşıma ücreti, komisyon ve faiz merkezi yönetim faiz dışı bütçe dengesi mevduat faiz gelirleri mevduat faiz oranı minimum ödünç faiz oranı muaccel faiz muayyen bir faiz haddine kadar borç alacak kimse mukaveleye bağlı faiz mutad faiz mürekkep faiz müşterilerden alınan diğer faiz gelirleri müşterilerden alınan faiz gelirleri negatif faiz negatif faiz oranı negatif faiz oranları net efektif faiz oranı net faiz net faiz aralığı net faiz geliri net faiz getirisi net faiz maliyeti net faiz marjı net faiz oranı new york bankalararası resmi faiz oranı nispi faiz oranı nizami faiz nominal faiz nominal faiz oranı nominal faiz ödemeleri normal faiz nötr faiz haddi nötr faiz oranı olgusal gerçek faiz oranı ortalama faiz yöntemi ortalama vadeli faiz hesabı ödenecek faiz ödenen faiz ödenmemiş faiz ödenmemiş faiz borcu öngörülen faiz öngörülen faiz karşılığı örtülü faiz oranı örtülü faiz oranı değerdeşliği özel çekme hakları faiz oranı özel kredi faiz oranı özel sektör sgmk faiz gelirleri para piyasası faiz gelirleri para piyasası faiz oranı para talebinin faiz esnekliği paranın getirdiği faiz peşin ödenen faiz peşin ödenmiş faiz piyasa faiz haddi piyasa faiz haddi garantili tahvil piyasa faiz oranı planlanan reel faiz oranı program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı dengesi program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı fazlası program tanımlı konsolide bütçe faiz dışı harcamaları program tanımlı konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesi program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı dengesi program tanımlı merkezi yönetim bütçe faiz dışı fazlası program tanımlı merkezi yönetim bütçesi faiz dışı harcamaları reel faiz reel faiz kazancı reel faiz oranı reeskont faiz gelirleri reeskont faiz gelirleri hesabı reeskont faiz giderleri reeskont faiz giderleri hesabı reeskont faiz haddi referans faiz oranı rekabetçi faiz oranları risksiz faiz oranı sabit faiz sabit faiz geliri sabit faiz getiren sabit faiz getiren yatırım sabit faiz getirmeyen hisse senetleri

1: 0 ms