• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fail

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4828

biyoloji

toplumbilim

FAİL = (fail nedir; fail ne demek; fail İngilizcesi) (hukuk) Suçu işleyen kişi.

FAİL = (fail nedir; fail ne demek; fail İngilizcesi) Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.

fail = eden [eski terim - öz Türkçe]

fail = eylemci [eski terim - öz Türkçe]

fail = özne [eski terim - öz Türkçe]

fail = yapan [eski terim - öz Türkçe]

FAİL = (fail nedir; fail ne demek; fail İngilizcesi) 1. Eden, yapan, işleyen: «Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.» - R. N. Güntekin. 2. a. db. Özne. 3. a. huk. Hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen kimse.

fail

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2528

eylem / verb

isim / verb – education

FAIL = [feyl] verb
1 başaramamak, becerememek, başarısız olmak * eşanlamlı : miscarry, fall through, be unsuccessful, founder, miss, be in vain * karşıtanlamlı : succeed
İngilizce örnek : I failed to warn him in time.
Türkçe çevirisi : Onu zamanında uyaramadım.
İngilizce örnek : They failed to agree on/about going to Antalya for their holiday.
Türkçe çevirisi : Tatilleri için Antalya’ya gitmekte anlaşamadılar.
2 (sınavda) kalmak
İngilizce örnek : He failed in the examination.
Türkçe çevirisi : Sınavdan kaldı.
İngilizce örnek : He failed in the physics exam.
Türkçe çevirisi : Fizik sınavından kaldı.
3 (sınıfta) bırakmak; (sınıfta) kalmak
İngilizce örnek : The teacher failed him for cheating.
Türkçe çevirisi : Öğretmen kopya çektiği için onu sınıfta bıraktı.
İngilizce örnek : He's bound to fail if he doesn't work.
Türkçe çevirisi : Çalışmazsa garanti sınıfta kalır.
4 yetersiz kalmak; hayal kırıklığına uğratmak
İngilizce örnek : The crop failed.
Türkçe çevirisi : Ürün (rekolte) yetersizdi.
İngilizce örnek : The play failed for lack of interest.
Türkçe çevirisi : Oyuna yetersiz ilgi vardı.
¤ noun
başarısızlık

ilgili sözler / related words

angle of fail asli fail asli maddi fail benefit of fail big-board fail bir cümle içinde çeşitli fail ve fiiler bulunduğu takdirde birbirleriyle münasebettar olan fail ve fiiller birlikte okunmalıdır cause to fail cause to fail (an exam) don't fail to come don't fail to go there epic fail f fail fail (a class) fail (a student) fail (in school) fail a class fail a grade fail a prey to fail a year fail all over somebody fail among fail an exam fail an examination fail asleep at the switch fail away fail back fail back surgery syndrome fail by the way side fail completely fail down fail due fail flat fail for the year fail foul of fail from favour fail in fail in a case fail in an exam fail in an examination fail in carrying a hard task fail in health fail in love with fail in one's duty fail in the exam fail in with fail into fail into conversation fail into desuetude fail into disrepute fail into line fail into the habit of fail of man fail of the public officer to report offence fail off fail on error fail on evil days fail on int 24 fail on interrupt 24 fail on one's sword fail one fail one's exams fail over fail safe fail safe flight control system fail safe hybrid landing sysytem fail safe interrupt fail safe relay fail safety fail score a goal fail short fail soft fail spot fail the class fail to fail to act fail to complete something fail to danger fail to do something fail to fill satisfactorily the shoes of a predecessor fail to fire fail to fulfil an obligation fail to give way fail to grow fail to hit fail to meet fail to pay taxes fail to perform its obligations fail to pieces fail to reach an agreement fail to report a news item fail to safety fail to score a goal fail to work fail under fail with old age fail year fer'i fail feri fail get a fail haksız fiilde müşterek fail he cannot fail to win he got a fail in biology he will fail unless he works hard he will not fail to come his eyes fail upon me I fail to see how I fail to see why I will never fail you I'm sure you won't fail i fail to see how i fail to see why i will never fail you i'm sure you won't fail ikinci derecede fail karışık ismi fail kimliği belirlenmemiş fail let fail miles since first fail miles since last fail müşterek fail not to fail to overcome big problems but fail in trifles overcome great difficulties but fail in a trifle point of fail power fail logic rain fail rate of fail ride for a fail school slang to fail suça işlenmesi sırasında iştirak eden feri fail temperature fail test fail time of fail time would fail me too big to fail try a fail velocity of fail water fail without fail words fail me

1: 0 ms