• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fail

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4828

fail

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2528

ana kullanım 1

01. başaramamak 02. becerememek 03. başarısız olmak 04. geçememek 05. kalmak 06. bırakmak (sınıfta) 07. çaktırmak 08. beklenen sonucu verememek 09. yetmemek 10. yetersiz kalmak 11. düş kırıklığına uğratmak 12. umutlarını boşa çıkarmak 13. zayıflamak 14. güçsüzleşmek 15. tükenmek 16. iflas etmek 17. batmak 18. akamete uğramak 19. akim kalmak 20. başarısızlığa uğramak 21. çalışmamak 22. çıkmamak 23. dökülmek 24. döndürmek 25. düşmek 26. eksik gelmek 27. filizlenmemek 28. geçer not vermemek 29. incelmek 30. işlememek 31. kifayet etmemek 32. kurumak 33. pili bitmek 34. sonu olmak 35. sonuçsuz kalmak 36. sonuna gelmek 37. verimsiz olmak 38. yerine getirmemek 39. yetersiz olmak 40. açmamak 41. ateş almamak 42. atlatmak 43. başarılı olamamak 44. batağa saplanmak 45. bırakmak 46. bitmek 47. boşa çıkarmak 48. boşa çıkmak 49. bozulmak 50. çakmak 51. -den yoksun olmak 52. diplemek 53. dökmek 54. fiyasko ile sonuçlanmak 55. kâfi gelmemek 56. körleşmek 57. kusur etmek 58. kuvvetten düşmek 59. -mekten geri kalmak 60. -memezlik etmek 61. muvaffak olmamak 62. -si bulunmamak 63. -si eksik olmak 64. sınıfta kalmak (öğrenci) 65. suya düşmek 66. takmak 67. terk etmek 68. umudunu boşa çıkarmak 69. unutmak 70. ümidini kırmak 71. yapamamak 72. yapmamak 73. yardım etmemek 74. yetişmemek 75. yüzüstü bırakmak

ana kullanım 2

01. hata 02. kusur 03. zayıflık 04. zaaf 05. kırık 06. zayıf not

argo

01. çakmak 02. çuvallamak 03. foslamak 04. takmak

bilişim

01. aksamak 02. başarısız 03. iptal

denizcilik

01. tirenti

eğitim

01. geçmez 02. sınıfta kalmak 03. çakmak 04. gümlemek 05. sınıfta bırakmak 06. zayıf not

fizik

01. başarısız

havacılık

01. arıza yapmak 02. arızalanmak 03. başarısızlıkla sonuçlanmak 04. durmak

hukuk

01. sukut 02. bir şeyi yerine getirememek 03. muvaffak olamamak 04. yapmamak

inşaat

01. arızalanmak 02. bozulmak

iş dünyası

01. umudunu kırmak 02. ihmal etmek 03. top atmak

tarım

01. azalmak 02. devrilmek 03. düşü 04. şüt 05. yağmak 06. yuvarlanmak 07. güz 08. şelale 09. yamaç

teknik

01. aksamak

tekstil

01. işlememek

turizm

01. kalmak (sınavda)

vergi

01. yanılmak

yerbilim

01. göçmek

ilgili sözler / related words

angle of fail asli fail asli maddi fail benefit of fail big-board fail bir cümle içinde çeşitli fail ve fiiler bulunduğu takdirde birbirleriyle münasebettar olan fail ve fiiller birlikte okunmalıdır cause to fail cause to fail (an exam) don't fail to come don't fail to go there epic fail f fail fail (a class) fail (a student) fail (in school) fail a class fail a grade fail a prey to fail a year fail all over somebody fail among fail an exam fail an examination fail asleep at the switch fail away fail back fail back surgery syndrome fail by the way side fail completely fail down fail due fail flat fail for the year fail foul of fail from favour fail in fail in a case fail in an exam fail in an examination fail in carrying a hard task fail in health fail in love with fail in one's duty fail in the exam fail in with fail into fail into conversation fail into desuetude fail into disrepute fail into line fail into the habit of fail of man fail of the public officer to report offence fail off fail on error fail on evil days fail on int 24 fail on interrupt 24 fail on one's sword fail one fail one's exams fail over fail safe fail safe flight control system fail safe hybrid landing sysytem fail safe interrupt fail safe relay fail safety fail score a goal fail short fail soft fail spot fail the class fail to fail to act fail to complete something fail to danger fail to do something fail to fill satisfactorily the shoes of a predecessor fail to fire fail to fulfil an obligation fail to give way fail to grow fail to hit fail to meet fail to pay taxes fail to perform its obligations fail to pieces fail to reach an agreement fail to report a news item fail to safety fail to score a goal fail to work fail under fail with old age fail year fer'i fail feri fail get a fail haksız fiilde müşterek fail he cannot fail to win he got a fail in biology he will fail unless he works hard he will not fail to come his eyes fail upon me I fail to see how I fail to see why I will never fail you I'm sure you won't fail i fail to see how i fail to see why i will never fail you i'm sure you won't fail ikinci derecede fail karışık ismi fail kimliği belirlenmemiş fail let fail miles since first fail miles since last fail müşterek fail not to fail to overcome big problems but fail in trifles overcome great difficulties but fail in a trifle point of fail power fail logic rain fail rate of fail ride for a fail school slang to fail suça işlenmesi sırasında iştirak eden feri fail temperature fail test fail time of fail time would fail me too big to fail try a fail velocity of fail water fail without fail words fail me

1: 0 ms