• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fade

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12639

FADE = [feyd] verb
1 solmak; kaybolup gitmek * eşanlamlı : pale, bleach, discolour, dim, blanch
İngilizce örnek : The flowers have faded.
Türkçe çevirisi : Çiçekler soldu.
İngilizce örnek : Look how these old photographs have faded.
Türkçe çevirisi : Bak bu eski resimler nasıl da solmuş.
İngilizce örnek : The light faded.
Türkçe çevirisi : Işık söndü.
2 soldurmak
* fade away = ortadan kaybolmak, yok olmak
İngilizce örnek : Slowly, the candle light faded away.
Türkçe çevirisi : Yavaş yavaş mum ışığı kayboldu.
* fade out = 1 (ses, vb) yavaş yavaş kısmak
2 kısılmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms