• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ezgi

Türkçe - İngilizce

hekimlik

isim / noun

ezgi = ahenk [öz Türkçe - eski terim]

ezgi = beste [öz Türkçe - eski terim]

ezgi = melodi [öz Türkçe - eski terim]

ezgi = nağme [öz Türkçe - eski terim]

ezgi = neva [öz Türkçe - eski terim]

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) 1. Belli bir kurala göre oluşturulan ve kulağa hoş gelen ses dizisi. 2. Makamla söylenen halk koşuğu türkü.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) 1. Güncel konulara, aşk konularına, yaşama sevincine değinen, kabarelerde söylenen şarkı. 2. Epik tiyatroda oyuncuların açıklamalı ezgileri.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) 1. müz. Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi: «Pir Sultan ağzından bir ezgi okuyup tüm yürekleri kendine bağladı.» -K. Bilbaşar. 2. müz. Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi. 3. mec. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. 4. mec. Gidiş, yol, tarz, tempo: Bundan böyle aynı ezgide sürüp gidemez. 5. hlk. Üzüntü, sıkıntı.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Cilve, işve.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Erzak.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Eziyet, sıkıntı.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) İnceleyerek araştırma.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Nağme, lahin, makam, hava.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Sıkıntı.

EZGİ = (ezgi nedir; ezgi ne demek; ezgi İngilizcesi) Söylemede sese verilen özel titrem.

ezgi = nağme [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms