• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eylemsiz dizge

Türkçe - İngilizce

EYLEMSİZ DİZGE = (eylemsiz dizge nedir; eylemsiz dizge ne demek; eylemsiz dizge İngilizcesi) Newton mekaniğinin geçerli olduğu konsayı dizgesi.

1: 0 ms