• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eylemsiz

Türkçe - İngilizce

bilişim

eylemsiz = inaktif [öz Türkçe - eski terim]

eylemsiz = inert [öz Türkçe - eski terim]

eylemsiz = pasif [öz Türkçe - eski terim]

EYLEMSİZ = (eylemsiz nedir; eylemsiz ne demek; eylemsiz İngilizcesi) Bulunduğu ortamda kimyasal etkinliği az ya da hiç olmayan (özdek).

EYLEMSİZ = (eylemsiz nedir; eylemsiz ne demek; eylemsiz İngilizcesi) Etkinliği ve özdevinimi olmayan.

EYLEMSİZ = (eylemsiz nedir; eylemsiz ne demek; eylemsiz İngilizcesi) Eylemi olmayan.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms