• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

extinction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8494

ana kullanım

01. sönme 02. söndürme 03. soyu tükenme 04. ilga 05. fesih 06. ortadan kaldırma 07. lağvetme 08. nesli tükenme 09. fena 10. feshetme 11. imha 12. inkıraz 13. iptal 14. itfa 15. izmihlal 16. söndürülme 17. sönüp gitme 18. tükenme 19. yok etme 20. yok olma

bilişim

01. körelme

biyoloji

01. türün tükenmesi 02. nesil tükenmesi 03. soy tükenmesi

çevrebilim

01. tükenme

eczacılık

01. sönümleme

eğitim

01. köreltme

fizik

01. ekstinksiyon 02. körlenme

gökbilim

01. körlenme

hekimlik

01. ekstinksiyon 02. yokolma

hukuk

01. neslin tükenmesi

kimya

01. sönümlenme

meteoroloji

01. radyasyon azalımı

ruhbilim

01. körelme

teknik

01. nesil kesilmesi 02. optik sönümlenme 03. optik zayıflama 04. sönüm 05. soy tükenme

tekstil

01. sönmek

yerbilim

01. yokolma 02. ekstinksiyon 03. ortadan kalkma 04. yok olma

EXTINCTION = Güneş ışınlarının atmosfer içerisinden geçerken, yansıma, kırılma, dağılma veya emilme gibi nedenlerle radyasyon yoğunluğunu kaybetmesi, radyasyon yoğunluğunun azalması. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

EXTINCTION = [ik'stinkşın] noun
yok olma, soyu tükenme
İngilizce örnek : The tiger is threatened with extinction.
Türkçe çevirisi : Kaplan nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.

EXTINCTION = nasıl okunur, okunuşu /ik'stinkşın/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms