• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

extinction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8494

EXTINCTION = [ik'stinkşın] noun
yok olma, soyu tükenme
İngilizce örnek : The tiger is threatened with extinction.
Türkçe çevirisi : Kaplan nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya.

EXTINCTION = (extinction nedir; extinction Türkçesi) Güneş ışınlarının atmosfer içerisinden geçerken, yansıma, kırılma, dağılma veya emilme gibi nedenlerle radyasyon yoğunluğunu kaybetmesi, radyasyon yoğunluğunun azalması.

ekstinksiyon ³ad / noun 3 =10

feshetme ³ad / noun 4 =4

fesih ³ad / noun 4 =3

ilga ³ad / noun 4 =1

imha ³ad / noun 3 =7

inkıraz ³ad / noun 2 – ecology =10

iptal ³ad / noun 4 =2

itfa ³ad / noun 1 =11

izmihlal ³ad / noun 3 =9

körelme ³ad / noun 1 =6

köreltme ³ad / noun 1 =10

körlenme ³ad / noun 1 =7

lağvetme ³ad / noun 4 =5

mahvetme ³ad / noun 3 =3

mahvolma ³ad / noun 3 =8

nesil kesilmesi ³ad / noun 2 – ecology =4

nesil tükenmesi ³ad / noun 2 – ecology =5

nesli tükenme ³ad / noun 2 – ecology =6

neslin tükenmesi ³ad / noun 2 – ecology =7

optik sönümlenme ³ad / noun 5 =1

optik zayıflama ³ad / noun 5 =2

ortadan kaldırma ³ad / noun 3 =2

ortadan kalkma ³ad / noun 3 =6

radyasyon azalımı ³ad / noun 6 =77

söndürme ³ad / noun 1 =8

söndürülme ³ad / noun 1 =4

sönme ³ad / noun 1 =1

sönüm ³ad / noun 1 =2

sönümleme ³ad / noun 1 =9

sönümlenme ³ad / noun 1 =3

sönüp gitme ³ad / noun 1 =5

soy tükenmesi ³ad / noun 2 – ecology =3

soyu tükenme ³ad / noun 2 – ecology =2

tükenme ³ad / noun 2 – ecology =1

türün tükenmesi ³ad / noun 2 – ecology =8

yeryüzünden silinme ³ad / noun 2 – ecology =9

yok etme ³ad / noun 3 =1

yok olma ³ad / noun 3 =4

yokolma ³ad / noun 3 =5

ilgili sözler / related words

1: 0 ms