• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

explain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1332

EXPLAIN = [ik'spleyn] verb
açıklamak * eşanlamlı : interpret, define, describe, explicate, clarify, make clear * karşıtanlamlı : mystify
İngilizce örnek : He explained the matter to him.
Türkçe çevirisi : Meseleyi ona açıkladı.
İngilizce örnek : Please explain this sentence to me.
Türkçe çevirisi : Lütfen bu tümceyi bana açıklayın.
İngilizce örnek : He explained to the boss that the bus was crowded and he couldn't get on it.
Türkçe çevirisi : Patrona otobüsün kalabalık olduğunu ve ona binemediğini açıkladı.
İngilizce örnek : He could not explain why he was in the building.
Türkçe çevirisi : Neden binada olduğunu açıklayamadı.
İngilizce örnek : Can you explain how the accident happened?
Türkçe çevirisi : Kazanın nasıl olduğunu açıklayabilir misiniz?
İngilizce örnek : She explained how to do it.
Türkçe çevirisi : Onun nasıl yapılacağını açıkladı.

EXPLAIN = nasıl okunur, okunuşu /ik'spleyn/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms