• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

expectation

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5249

EXPECTATION = [ekspek'teyşın] noun
umut, beklenti
İngilizce örnek : This film fell short of my expectations.
Türkçe çevirisi : Bu film beklentilerimin altında kaldı.
İngilizce örnek : The result was contrary to all our expectations.
Türkçe çevirisi : Sonuç bütün beklentilerimizin aksine idi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms