• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exhale

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 33552

ana kullanım

01. dışarı vermek 02. nefes alıp vermek 03. yaymak 04. alıp vermek 05. çıkarmak 06. çıkmak 07. kaçırmak 08. saçmak 09. salmak 10. soluk vermek 11. yayılmak 12. nefes vermek 13. neşretmek 14. oh çekmek

biyoloji

01. nefes vermek

havacılık

01. buhar çıkarmak

EXHALE = [eks'heyl] verb
1 (soluk) dışarı vermek
İngilizce örnek : He exhaled the smoke through his nostrils.
Türkçe çevirisi : Dumanı burun deliklerinden dışarı verdi.
2 (koku, gaz, vb) çıkarmak, yaymak

1: 0 ms