• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

exact

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2686

edebiyat

felsefe

EXACT = [ig'zekt] adjective
tam, kesin, doğru, kati * eşanlamlı : precise, accurate, correct, right, faultless * karşıtanlamlı : inexact, faulty
İngilizce örnek : Do you know the exact time?
Türkçe çevirisi : Tam zamanını biliyor musun?
İngilizce örnek : Can you tell us the exact time when you left the office?
Türkçe çevirisi : Bürodan ayrıldığınız zamanı tam olarak söyleyebilir misiniz?
¤ verb
1 tehditle elde etmek, zorla almak * eşanlamlı : extort, compel, impose
2 ısrarla istemek * eşanlamlı : insist on, request

EXACT nasıl okunur, okunuşu /ig'zEkt/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 1 ms