• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

even

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 94

ana kullanım

EVEN = ['i: vın] adjective
1 düz * eşanlamlı : level, flat, plane
İngilizce örnek : Install the machine on an even surface.
Türkçe çevirisi : Makineyi düz bir yüzeye kurun.
2 yatay, pürüzsüz * eşanlamlı : parallel, smooth
3 eşit, aynı * eşanlamlı : equal, same, identical, similar, like * karşıtanlamlı : unequal
İngilizce örnek : The chances are almost even.
Türkçe çevirisi : Şanslar hemen hemen eşit.
4 (sayı) çift
İngilizce örnek : There is an ice machine by the elevator on all of the even numbered floors.
Türkçe çevirisi : Butün çift sayılı katlarda asansörün yanında bir buz makinesi var.
¤ adverb
1 bile * eşanlamlı : although, even so, yet
İngilizce örnek : Even animals and birds are unhappy if you shut them up in cages.
Türkçe çevirisi : Kafese kapatırsanız hayvanlar ve kuşlar bile mutsuz olur.
İngilizce örnek : Even teenagers have current accounts today.
Türkçe çevirisi : Bugün (13-19 yaşları arasındaki) gençlerin bile vadesiz hesabı var.
2 hatta * eşanlamlı : notwithstanding, in spite of
* even if/though = -se bile, -e rağmen, öyle olsa da
İngilizce örnek : Even if it rains, we'll still go for a picnic.
Türkçe çevirisi : Yağmur yağsa bile yine pikniğe gideceğiz.
İngilizce örnek : I won't lend him any money even if he is unemployed.
Türkçe çevirisi : İşsiz olsa bile ona borç para vermeyeceğim.
İngilizce örnek : You could be nicer to her even if you don't like her.
Türkçe çevirisi : Ondan hoşlanmasan bile ona karşı daha nazik olabilirsin.
İngilizce örnek : Even if you had phoned me yesterday I wouldn't have been able to come.
Türkçe çevirisi : Beni dün bile aramış olsaydın gelemezdim.
İngilizce örnek : Even though he was sick, he attended class regularly.
Türkçe çevirisi : Hasta olmasına rağmen derslere düzenli olarak geldi.
İngilizce örnek : Even though I don't speak Chinese, I enjoyed my visit to China.
Türkçe çevirisi : Çince konuşmamama rağmen Çin’e olan ziyaretimden hoşlandım.
İngilizce örnek : I get along with my roommate even though she is not my best friend.
Türkçe çevirisi : En iyi arkadaşım olmamasına rağmen oda arkadaşımla iyi geçiniyorum.
* even now/so/then = ona rağmen, yine de
* even out = denklemek, eşitlemek
* get even with sb = birisinden öcünü almak, acısını çıkarmak

ilgili sözler / related words

come out even consecutive even numbers different odd and even different odd and even pages even a dog will refuse to eat it even a worm will turn even account even after centuries even after three years even aged even aged stand even as far as even as he spoke even at that even bearing even beded even bet even better even blessed day even break even chances even court even distribution even distribution of income even field even fire even footer even function even functions even graph even harmonic even header even if even if he works miracles even if you work miracle even in a sense even interval and amount even keel even lot even lot orders even money even more important even more surprising even natural number even nook and cranny even now even nuclei even number even numbers even out even page even page footer even page header even pages even parity even parity check even parity rule even permutation even reckoning makes lasting friends even settlement even signal even so even spaced even staged even stephen even storage even strength goal even stress even sum even summation even surface even temper even the best of friends must part even the furthest corners of the country even the king even the load even the weariest river winds somewhere safe to sea even then even this early even though even time even toed ungulates even under these circumstances even until even up even up on even voice even when even where even with the ground footer even get even get even (with somebody) get even uglier get even with get even with somebody he does not even begin to try he even kissed her header even hold the scales even i never even saw it in an even faster time in even footer in even header is even more beautiful it may even be that keep on an even keel keep something on an even keel landing with even feet love speaks, even when the lips are closed never give a sucker an even break no matter what happens even if the sky should fall not even not even a suggestion of fatigue not even now odd and even odd even reliability odd or even of even date on an even keel on even keel or even play at odd and even play odd or even she will comb his hair in the kitchen even though he knows i don't like it stand an even chance of winning strain even nerve that doesn't even merit a response to an even broader mass of people vessel on even keel at present what makes the situation even worse without even looking you could be nicer to her- even if you don't like her

1: 2 ms