• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

etkinlik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1185

ad / noun 1

ad / noun 3 – biology

etkinlik = aktiflik [öz Türkçe - eski terim]

etkinlik = aktivite [öz Türkçe - eski terim]

etkinlik = efficacy [öz Türkçe - eski terim]

etkinlik = faaliyet [öz Türkçe - eski terim]

etkinlik = nüfuz [öz Türkçe - eski terim]

ETKİNLİK
* Eylem gücü, etki gücü.
* Etkide bulunmak için yapılan atılım.
* Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliği; etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği, müessiriyet
* Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.
* En az çaba veya maliyet ile en çok sonuç elde etme kapasitesi, Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azami düzeye çıkarma.
* İlaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite.
* İlaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü.
* Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
* Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi.
* Bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı; bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı.
* Bir canlının içinde geçen ya da kendisinin giriştiği çalışma durumu.
* Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı. Etkinlik, sahip olduğu genotipi, fenotipinde gösteren bireylerin populasyondaki oranıyla tanımlanır.
* (felsefe) Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
* (ruhbilim) Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
* (toplumbilim) İnsanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri kuran, düzenleyen ve denetleyen her türlü eylem.
* (kimya) Bir özdecik, öğecik ya da yükünün erke ve işlemi etkileme yönünden daha güçlü, daha elverişli olması durumu.
* (kimya) Kimyasal gerilimi logaritmik hız ve büyüklük olarak veren nicelik.

ilgili sözler / related words

abisal etkinlik aktinik etkinlik görüngesi aktinik etkinlik izgesi aktinik etkinlik spektrumu aktinik etkinlik tayfı ana etkinlik kodu anlıksal etkinlik antenin etkinlik alanı antimikrobik etkinlik testi antimikrobiyal etkinlik testi aracı etkinlik artık etkinlik asimptotik bağıl etkinlik asimptotik etkinlik asimptotik görece etkinlik asimptotik göreceli etkinlik asimptotik göreli etkinlik asimptotik izafi etkinlik asimptotik nisbi etkinlik asimptotik nispi etkinlik asimptotik oranlı etkinlik asimptotik relatif etkinlik asimptotik rölatif etkinlik asimtotik etkinlik aşırı etkinlik atfedilen etkinlik avusturalya güvenlik ve etkinlik kaydı bağıl biyolojik etkinlik bakterisel etkinlik bedel etkinlik belirlenmiş etkinlik öğretisi bir etkinlik veya yolculuğun son bölümü bir etkinlikten sonraki etkinlik bir gezi programında belli bir süreye mümkün mertebe çok etkinlik sokma birincil etkinlik birleşik etkinlik birleşik harekât etkinlik ve yatırım değerlendirmesi biyolojik etkinlik biyolojik etkinlik denemesi biyolojik etkinlik oranı biyolojik etkinlik süresi boş zaman etkinlik merkezi bölüşümde etkinlik çağrışımsal etkinlik dağılımsal etkinlik derin pirojenik etkinlik ders dışı etkinlik devimsel etkinlik ilkesi devinsel etkinlik diğer etkinlik ve performans çalışmaları diril etkinlik düğüm üzerinde etkinlik e ders dışı etkinlik eğitimde etkinlik programları eğitsel etkinlik ekolojik etkinlik ekonomik etkinlik elektrokimyasal etkinlik emeğin etkinlik derecesi emek verim ve etkinlik derecesi en az etkinlik yasası en yüksek etkinlik endüstriyel etkinlik enerji etkinlik kategorisi enerji etkinlik oranı ertelenmiş bir gösteri veya etkinlik için izleyiciye verilen yeni bilet etkileşimli sözlü etkinlik etkinlik akımı etkinlik alanı etkinlik ayrıntıları etkinlik azalması etkinlik bağımlı sinaps elenmesi etkinlik birimi etkinlik bölümü etkinlik çalışması etkinlik çarkı etkinlik çizelgesi etkinlik çözümlemesi etkinlik değişikliği etkinlik denkliği etkinlik derecesi etkinlik direktörü etkinlik dizisi etkinlik dönemi etkinlik duygusu etkinlik düzenlenmesi etkinlik düzenleri etkinlik düzeyi etkinlik eğrisi etkinlik enerjisi etkinlik etkeni etkinlik faktörü etkinlik fareliği etkinlik faresi etkinlik geçmişi etkinlik gerekimleri etkinlik gereksinmesi etkinlik giderme etkinlik gidermek etkinlik göstergeleri etkinlik göstermemek etkinlik göstermeyen etkinlik gözleme etkinlik içinde etkinlik iletişimi etkinlik ilkesi etkinlik indeksi etkinlik karakteristiği etkinlik katsayısı etkinlik kaybı etkinlik kaygısı etkinlik kazanmak etkinlik kıstası etkinlik kontrollü etkinlik kontrollü programlama etkinlik koşulunu sağlayan nokta ya da noktalar seti etkinlik köşesi etkinlik kriteri etkinlik kuramı etkinlik küme sağaltımı etkinlik matrisi etkinlik merkezli etkinlik no etkinlik okulu etkinlik oranı etkinlik ölçüsü etkinlik ölçütü etkinlik örneklemi etkinlik primi etkinlik programı etkinlik raporu etkinlik riski etkinlik sağaltımı etkinlik sayacı etkinlik sınırı etkinlik sonrası etkinlik tarihi etkinlik tatili etkinlik teorisi etkinlik ücreti etkinlik veya mühletler ile tarihleri birleştiren hatırlatma sistemi etkinlik yeri etkinlik yeri denetimi etkinlik yerinde etkinlik yönetimi etkinlik yönetimi lojistiği etkinlik yöntemi fagositik etkinlik finansal etkinlik fotokimyasal etkinlik gençlik–siyasal etkinlik gleevec tarafından durdurulan etkinlik görece biyolojik etkinlik göreceli etkinlik göreli biyolojik etkinlik göreli etkinlik güçlü etkinlik biçimi güdümlü etkinlik günlük etkinlik raporu hacimsel etkinlik halka açık düzensiz etkinlik hidrolik etkinlik hidrotermal etkinlik ışıkça etkinlik ışıksal etkinlik ışınsal etkinlik dağılımı içten kopan etkinlik içtendoğan etkinlik iktisadi etkinlik intirinsik etkinlik intrinsik etkinlik intrinsik sempatomimetik etkinlik istemli etkinlik istençli etkinlik işgücü etkinlik birimleri iyileştirilmiş etkinlik izafi biyolojik etkinlik kademelendirilmiş etkinlik kamu güvenliği veya huzurunu bozan ve ceza davası konusu olabilecek herhangi bir etkinlik veya ihmal karşıt etkinlik katma değerli etkinlik kavuşmaz etkinlik kaynak dağılımında etkinlik kazanç sağlama olasılığı çok az olan etkinlik ya da teşebbüs kendi kendine etkinlik kendiliğinden etkinlik kentsel etkinlik kılcal etkinlik kimyasal etkinlik kinestetik etkinlik koruyucu etkinlik testi maliyet açısından etkinlik maliyet etkinlik analizi maliyet etkinlik araştırması membran stabilize edici etkinlik molar etkinlik moleküler etkinlik müfredat dışı etkinlik net etkinlik nisbi biyolojik etkinlik ok üzerinde etkinlik okuldışı etkinlik olağan ekonomik etkinlik optik etkinlik optikçe etkinlik optimum etkinlik optimum etkinlik noktası ortalama etkinlik ortalama etkinlik düzeyi ortam etkinlik oranı öğrenciyi meşgul etmeye yönelik etkinlik öğrenim dışı etkinlik öğrenimdışı etkinlik önemsiz etkinlik örgütsel etkinlik özel etkinlik organizasyonları özel etkinlik organizasyonları–abd özgül etkinlik paket turdaki ücretli ek etkinlik pele örneği volkanik etkinlik program dışı etkinlik program etkinlik ölçümü protein etkinlik oranı relatif biyolojik etkinlik relatif etkinlik revize etkinlik spesifikasyonu rölatif biyolojik etkinlik saha etkinlik testi sistem etkinlik azalımı sivil etkinlik grubu sümerbank eğitim ve geliştirme merkezi siyasal etkinlik siyasi etkinlik sonuşmaz bağıl etkinlik sonuşmaz görece etkinlik sonuşmaz göreceli etkinlik sonuşmaz göreli etkinlik sonuşmaz izafi etkinlik sonuşmaz nisbi etkinlik sonuşmaz nispi etkinlik sonuşmaz oranlı etkinlik sonuşmaz relatif etkinlik sonuşmaz rölatif etkinlik sonuşmazdaki etkinlik sonuşurda etkinlik sonuşurdaki etkinlik sosyal etkinlik stromboli örneği volkanik etkinlik tahsise dayalı etkinlik tam rekabette ana etkinlik şartı tarımsal etkinlik teknik etkinlik teknik etkinlik (technical efficiency) teknolojik etkinlik temel dinlenme etkinlik döngüsü terapötik etkinlik toplu etkinlik üniteleri toplumsal etkinlik ulusal ekonomik etkinlik uyarlanabilir etkinlik üretimde etkinlik üretken etkinlik üstün etkinlik verimsiz yoğun etkinlik yağış etkinlik oranı yalıtkanın etkinlik kalınlığı yaratıcı etkinlik yardım için düzenlenen etkinlik yasadışı etkinlik yem etkinlik oranı yerel asimptotik etkinlik yıkıcı etkinlik yoğun etkinlik yönetsel etkinlik yüksek etkinlik donatısı yüksek sinirsel etkinlik

1: 0 ms